2021 kadrolu öğretmen ek ders ücreti

2021 Ocak ek ders ücretleri, Milli Eğitim Bakanlığında kadrolu öğretmenlerin 2021 yılı ek ders ücretleri, Öğretmenlerin ek ders ücretleri, Güncel ek ders ücretleri

2021 kadrolu öğretmen ek ders ücreti

2021 Ocak Temmuz dönemi ek ders ücretleri

Ek ders ücreti nasıl hesaplanır? Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenler 2021 yılının ilk altı aylık döneminde ne kadar ek ders ücreti alacaktır? Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin ek ders ücretleri farklı mıdır? Öğretmenlerin ek ders ücretlerinden hangi kesintiler yapılıyor? Kadrolu öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar? Destekleme kursu ek ders ücreti ne kadar? 2021 ocak ek ders ücreti ne kadar?

işte detaylar:

Ek Ders Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Devlet Memurları Kanunu’nun  176 ıncı maddesinde ders ve konferans ücreti düzenlenmiştir.  Kimlere ders görevi verilebileceği Kanun’un 89 uncu maddesinde sayılmıştır. Kendilerine ders görevi verilebileceklere;

1- Gündüz Öğretiminde ders verdikleri zaman almaları gereken ek ders ücreti saat başına 140 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı neticesinde bulunacak tutar kadar ek ders ücreti ödenir.

5. toplu sözleşme döneminde uygulanacak Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'na göre, yüksek lisans ve doktora yapmış  öğretmenlerin ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenecektir. 

Örneğin, 2021 Ocak ayında gündüz öğretiminde ders veren bir öğretmenin ek ders ücreti aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır.

Gündüz 1 Saatlik Ek Ders Ücreti= 140*0,165786=23,21-TL’dir.

Kadrolu öğretmenlere ödenen ek ders ücretinden gelir ve damga vergisi kesilir. Damga ve Gelir Vergisi Kesintisi (%15’lik dilimden) yaptığımızda kişiye ödenecek net tutar 19,55-TL’dir.

Kişinin Gelir Vergi (%15)=3,48’dir

Damga Vergisi =0,18-TL’dir

Bu tutar gündüz girilen bir saatlik ders karşılığı alması gereken ücret olup kişinin alması gereken toplam tutarın hesabı ise görev yaptığı okula ve branşına göre alması gereken ders saatine göre farklılık gösterir. İlkokulda görev yapan bir öğretmenin aylık alması gereken ders ücreti hesaplanırken saat ücreti ile o ay girmiş olduğu toplam ders saati çarpılır. Aylık karşılığı girmiş olduğu ek ders saati bu hesaplamaya dahil edilmez.

Yüksek Lisans öğrenimi gören öğretmenin saat ücreti %5 artımlı hesaplanacak olup bir saatlik ders karşılığı almaları gereken  20,53-TL’dir. Doktora yapanlar ise %15 artırımlı saat ücreti almaları gerektiğinden 22,49-TL ücret alacaktır.

2- Mesai Saatleri Dışında ve Tatillerde Ek Ders Ücreti;

Örgün ve yaygın eğitim veren kurumlarda akşam 18.00’den sonra, hafta sonu tatil günlerinde ve sömestr tatili ile yaz tatillerinde verilen ders saati ücretinin hesaplanması 150 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı suretiyle yapılır. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerin saat ücreti %5, doktora yapanlarınki ise %15 artırımlı ödenir.

Öğretmenlere ödenecek bir saatlik ders ücretleri bu şekilde hesaplanacaktır. Kanunda belirtilen ve aşağıda yer alan kurumlarda görev yapıldığında ise ders saati ücreti yine maddede belirtilen oranlarda ilave yapılmak suretiyle hesaplanarak ödenir.  Bu ücretler;

a-) Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticilere %25 fazlasıyla ödenir. Aynı şekilde bu öğrenciler için açılan özel sınıfların öğretmenlerine de %25 fazlasıyla ödenir.

b-)Cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25 fazlasıyla ödenir.

c-) Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında ders görevi alan yönetici ve öğretmenlere saat ücreti %100 fazlasıyla ödenir.

2021 Yılı Ocak-Temmuz Dönemi Ek Ders Ücretleri

Dersin Zamanı

Dersin Verildiği Kurum

Hafta içi gündüz

Dersi Veren Kişi

Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumu

Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilere Eğitim Veren Kurum, Özel Sınıf, Cezaevi

Destekleme ve Yetiştirme Kursları

Öğretmen

19,55- TL

24,44- TL

39,11-TL

Yüksek Lisans Mezunu Öğretmen

20,53- TL

25,66- TL

40,08- TL

Doktora Mezunu Öğretmen

22,49- TL

28,11-TL

42,03- TL

Sömestr, Yaz Tatili,Saat18.00’den sonra ve Hafta sonu

Öğretmen

20,95- TL

26,18-TL

41,90- TL

Yüksek Lisans Mezunu Öğretmen

21,99- TL

27,49- TL

42,94-TL

Doktora Mezunu Öğretmen

24,09-TL

30,12- TL

45,04-TL

Tabloda yer alan ek ders ücretleri 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde ödenmesi gereken tutarları göstermektedir.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021, 12:13
YORUM EKLE