2019 Temmuz-Aralık Dönemi Ek Ders Ücretleri

Öğretmenlerin Temmuz-Aralık 2019 Dönemi Ek Ders Ücreti

2019 Temmuz-Aralık Dönemi Ek Ders Ücretleri

Öğretmenlerin Temmuz-Aralık 2019 Dönemi Ek Ders Ücreti

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından memur maaş katsayısı açıklandı. Yeni katsayı ile öğretmen ve idarecilere ödenecek ek ders ücretleri de değişti. Yeni katsayıya göre 2019 yılı Temmuz- Aralık döneminde kadrolu öğretmenlere ödenecek ek ders ücreti ne kadar olacak? 

Ek Ders Ücreti

Öğretmenlerin aylık karşılığı vermek zorunda oldukları ek ders saati vardır.  Ek ders ücreti olarak ödenen tutar ise aylık karşılığı verilmesi zorunlu olan ek ders  saatini aşan kısım için hesaplanıp ilgilisine ödenir.  Bir saatlik ders ücreti ise kişinin görev yaptığı kuruma, eğitim durumuna ve ders görevini ifa ettiği zamana göre farklılık göstermektedir. Ders görevi verilen personellere ödenmesi gereken ücretin hesabı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda düzenlenmiş olup bunun dışında yılı bütçe kanunu ve kamu işveren heyeti ile yetkili sendika arasında imzalanan toplu sözleşme hükümlerinde de yer alan düzenlemeler ders ücreti hesabında dikkate alınır.

Ek Ders Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Devlet Memurları Kanunu'nun  176 ıncı maddesinde ders ve konferans ücreti düzenlenmiştir.  Kimlere ders görevi verilebileceği Kanun'un 89 uncu maddesinde sayılmıştır. Kendilerine ders görevi verilebileceklere;

1- Gündüz Öğretiminde ders verdikleri zaman almaları gereken ek ders ücreti saat başına 140 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı neticesinde bulunacak tutar kadar ek ders ücreti ödenir.

Toplu sözleşmede Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara ek ders ücreti ödemesinde sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödeneceği ifade edilmiştir.

Örneğin, 2019 Eylül ayında gündüz öğretiminde ders veren bir öğretmenin ek ders ücreti aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır.

Gündüz 1 Saatlik Ek Ders Ücreti= 140*0,138459=19,38-TL'dir.
Bu tutardan gelir ve damga vergisi kesilir. Damga ve Gelir Vergisi Kesintisi (%15'lik dilimden) yaptığımızda kişiye ödenecek net tutar 16,32-TL'dir.

Kişinin Gelir Vergi (%15)=2,91'dir
Damga Vergisi =0,15-TL'dir

Bu tutar gündüz girilen bir saatlik ders karşılığı alması gereken ücret olup kişinin alması gereken toplam tutarın hesabı ise görev yaptığı okula ve branşına göre alması gereken ders saatine göre farklılık gösterir. İlkokulda görev yapan bir öğretmenin aylık alması gereken ders ücreti hesaplanırken saat ücreti ile o ay girmiş olduğu toplam ders saati çarpılır. Aylık karşılığı girmiş olduğu ek ders saati bu hesaplamaya dahil edilmez.

Yüksek Lisans öğrenimi gören öğretmenin saat ücreti %5, doktora yapanlar ise %15 artırımlı  olacaktır.

2- Mesai Saatleri Dışında ve Tatillerde Ek Ders Ücreti;

Örgün ve yaygın eğitim veren kurumlarda akşam 18.00'den sonra, hafta sonu tatil günlerinde ve sömestr tatili ile yaz tatillerinde verilen ders saati ücretinin hesaplanması 150 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı suretiyle yapılır. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerin saat ücreti %5, doktora yapanlarınki ise %15 artırımlı ödenir.

Öğretmenlere ödenecek bir saatlik ders ücretleri bu şekilde hesaplanacaktır. Kanunda belirtilen ve aşağıda yer alan kurumlarda görev yapıldığında ise ders saati ücreti yine maddede belirtilen oranlarda ilave yapılmak suretiyle hesaplanarak ödenir.  Bu ücretler;

a-) Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticilere %25 fazlasıyla ödenir. Aynı şekilde bu öğrenciler için açılan özel sınıfların öğretmenlerine de %25 fazlasıyla ödenir.

b-)Cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25 fazlasıyla ödenir.

c-) Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında ders görevi alan yönetici ve öğretmenlere saat ücreti %100 fazlasıyla ödenir.

2019 yılı Temmuz-Aralık Dönemi Ek Ders  Ücreti

Bu açıklamaları esas alarak 2019 yılı Temmuz-Aralık döneminde öğretmenlerin alması gereken saatlik ek ders ücretini aşağıdaki tabloda gösterelim.

Dersin Zamanı

Dersin Verildiği Kurum

Dersi Veren Kişi Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumu Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

%20 Vergi Dilimi İçin
Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilere Eğitim Veren Kurum, Özel Sınıf, Cezaevi Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilere Eğitim Veren Kurum, Özel Sınıf ve Cezaevi

%20 Vergi
Destekleme ve Yetiştirme Kursları Destekleme Kursu

%20
Hafta içi gündüz Öğretmen 16,32- TL 15,35-TL 20,42- TL 19,20-TL 32,66- TL 30,73-TL
Yüksek Lisans Mezunu Öğretmen 17,15-TL 16,13-TL 21,43- TL 20,16-TL 34,29- TL 32,26-TL
Doktora Mezunu Öğretmen 18,78- TL 17,66-TL 23,47-TL 22,08-TL 37,55- TL 35,32-TL
Sömestr, Yaz Tatili,

Saat 18.00’den sonra ve Hafta sonu
Öğretmen 17,49- TL 16,46-TL 21,87-TL 20,57-TL 34,99- TL 32,91-TL
Yüksek Lisans Mezunu Öğretmen 18,37- TL 17,28-TL 22,96- TL 21,60-TL 36,74-TL 34,57-TL
Doktora Mezunu Öğretmen 20,12-TL 18,92-TL 25,15- TL 23,66-TL 40,24-TL 37,86-TL

Tabloda yer alan ek ders ücretleri 2019 yılı Temmuz-Aralık döneminde ödenmesi gereken 1 saatlik tutarları göstermektedir.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2019, 21:45
YORUM EKLE