Zimmetinde taşınırı devretmeyen memurun ilişiği kesilir mi?

zimmetinde ki taşınırı devir etmeden memur görevinde ayrılabilir mi? Zimmetinde taşınırı devretmeyen memurun ilişiği kesilir mi?

Zimmetinde taşınırı devretmeyen memurun ilişiği kesilir mi?

zimmetinde ki taşınırı devir etmeden memur görevinden ayrılabilir mi?

Kamuda çalışan memurların kullanımına verilen taşınırlar taşınır mal yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere göre memurların zimmetine verilir. Memurların görevlerinden herhangi bir şekilde ayrılmaları durumunda üzerine zimmetli taşınırları yerine gelen memura devretmesi gerekmektedir. Memurun yerine herhangi bir memur gelmez ise taşınırın ambara devri yapılmalıdır. Memur üzerinde olan zimmetli taşınırların devir işlemini yapmadan kurumla ilişiği kesilemez. 

Konuya ilişkin olarak Taşınır mal yönetmeliğinin sorumluluk başlıkılı 5 maddesinin 4 . bendinde yer alan hükme aşağıda yer verilmiştir.

"Kamu görevlilerinin kullanımına verilen dayanıklı taşınırlar, kullanıcıları tarafından başkasına devredilemez. Kullanıcılarının görevden ayrılması halinde söz konusu taşınırların ambara iade edilmesi zorunludur. Bu şekilde teslim yapılmadan personelin kurumla ilişiği kesilmez. "

Memur üzerine kayıtlı taşınırı iade edemez ise  taşınır mal yönetmeliğine ve kamu zararlarının tahsiline ilişkin yönetmeliğe  göre taşınır bedeli memurdan tahsi edilmelidir.

Taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların, gerekli tedbirlerin alınmaması veya özenin gösterilmemesi nedeniyle taşınırın kullanılmaz hale gelmesi veya yok olması sonucunda sebep oldukları kamu zararları hakkında, 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2021, 01:07
YORUM EKLE