Vekaleten görevlendirmelerde harcama yetkilisi

Vekaleten görevlendirmelerde harcama yetkilisi, Vekaleten görevlendirilen harcama yetkilisi için onay alınıyor mu?

Vekaleten görevlendirmelerde harcama yetkilisi

Vekaleten görevlendirmelerde harcama yetkilisi

Harcama yetkilisi, bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisidir. Harcama birimi, ise kamu idare bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi olan birimlerdir. Bundan da anlaşılacağı üzere, bütçe sınıflandırılması çerçevesinde bütçeyle kendisine ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisi olacaktır. Kurumlarda görev yapan harcama yetkililerinin kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma gibi çeşitli sebeplerle görevlerinden ayrılmaları durumunda yerlerine vekaleten görevlendirme yapıldığında harcama yetkiliği görevi vekaleten atanan kişi tarafından kullanılacaktır.

Harcama yetkilisinin görevinden ayrılmasından sonra yerine vekalet eden personelin harcama yetkisi kullanması için ayrıca bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Vekaleten görev yapan kişiye  harcama yetkililiği görevi kendiliğinden geçecek olup bu kişi göreve başladığı andan itibaren harcama yetkililiği görevini yürütebilir. Harcama yetkilisi olarak imza ettiği evraklardan doğacak sorumluluk da vekaleten görev yapan kişiye ait olur.

Diğer taraftan 5018 sayılı yasada bazı görevlerin birleştirilmesi yasaklanmıştır. Söz konusu Kanuna göre, harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Yine aynı şekilde malî hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler malî işlem sürecinde görev alamazlar. Dolayısıyla harcama yetkililiğine vekalet edecek kişi, vekaleten görevlendirmeden önce bu görevleri yürütüyorsa vekalte başladığı andan itibaren bu görevleri bırakması gerekecektir.  Vekaleten görevlendirme süresince bu görevler için başka personelin görevlendirilmesi yapması gerekecektir.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

YORUM EKLE