Peşin tahsil edilen kira gelirlerinin muhasebe kaydı

Peşin tahsil edilen kira gelirlerinin muhasebe kaydı

Peşin tahsil edilen kira gelirlerinin muhasebe kaydı

Peşin tahsil edilen kira gelirlerinin muhasebe kaydı 

Kamu kurumlarına ait taşınmazlara ait kira gelirlerinin peşin olarak alınması durumunda muhasebe kaydının nasıl yapılacağını aşağıda kısaca anlattık.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 347 nci maddesinde 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabının dönem içinde tahsil edilen ancak gelecek yılların faaliyet hesaplarına ait olan gelirlerin izlenmesi için kullanılacağı ifade edilmiştir. Adı geçen Yönetmeliğin 347, 348 ve 349 uncu maddelerinde ise peşin tahsil edilen gelirlerden takip eden dönemlerde tahakkuk ettirilmesi gerekenlerin, ilgili oldukları yılda tahakkuk ettirilmek üzere bu hesapta izleneceği ve dönem sonunda bu hesapta yer alıp tahakkuk zamanına bir yıldan az süre kalan peşin tahsil edilmiş gelirlerin kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabına aktarılacağı, aktarılan tutarların ilgili yılında 380 hesabına borç, 600 Gelirler Hesabına alacak kaydedileceği düzenlenmiştir.

YORUM EKLE