Lojman Satışında Memura Farklı Alternatifler Sağlandı

Hangi Kamu Konutları Satılacak? Lojman satışında öncelik kimlere ait olacak? Taksitle satılan lojmanlara vade farkı ödenecek mi?

Lojman Satışında Memura Farklı Alternatifler Sağlandı

Hangi Kamu Konutları Satılacak? Satınalmada öncelik kimlere ait olacak? Lojman satışında peşinat ve taksit imkanı var mı? Taksitle satılan lojmanlara vade farkı ödenecek mi?


Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan 394 sayılı Milli Emlak Tebliği ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait lojmanların satışına ilişkin düzenleme yapıldı. Yayımlanan tebliğde öncelikle alım yapacaklara farklı vade seçeneklerini tercih etme imkanı tanındı.

Hangi Kamu Konutlarının (Lojmanların) Satışı Yapılacak?

Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, döner sermayelerin, fonların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç özel kanunla kurulmuş diğer kamu idarelerinin, KİT'lerin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müesseselerinin ve sermayesinin yüzde 50'den fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar ve şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan kamu konutlarının satışı yapılacak. Satışı yapılacak kamu konutlarının en az 10 yıllık olması şartı aranacak.Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılan kamu lojmanlarının satışının yapılabilmesi ilgili bakanlığın uygun görüşü alındıktan sonra bakanlar kurulunca alınacak karara bağlanmıştır.

Lojman Satışları Nasıl Yapılacak ? Öncelik Kimde Olacak?

Kurumların mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutlarından kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulanlar satışa konu edilecek.  Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulması mümkün bulunan kamu konutları kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulduktan sonra satışa konu edilebilecek.  Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutları bağımsız bölümler halinde satışa konu edilir. Üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmamış kamu konutu bulunan taşınmazlar ise üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak satışa konu edilecek.

İhalenin yapıldığı tarihte şartlı tahsisler de dahil olmak üzere adlarına lojman tahsis edilen ve fiilen konutta oturan kişilere öncelik tanınmıştır.  Öncelikli alım hakkı sahipleri bu hakkı sadece bir lojman için kullanabilirler.

Lojman Satışında Taksit İmkanı Var mı?

394 sayılı Milli Emlak Tebliği ile lojman satışında 4 farklı alternatif sunulmuştur. Tebliğe göre;

-Lojmanın öncelikli alım hakkına sahip kişi tarafından peşin alınması halinde %10 indrim uygulanacak. Başka bir talipli çıktığında ise peşin ödeme yapsa dahi indirim hakkından faydalanamayacak. Öncelikli alım hakkı sahibi lojmanı taksitle alırsa %10'luk indirim uygulanmayacak.

-Taksitli alımlarda en düşük peşinat oranı yüzde 20 olacak. Satış bedelinin yüzde yirmisini peşin ödeyenler, kalan tutarı 5 yılda ve 60 taksitle ödeyecek.

Taksitli ödemede ikinci alternatif  satış bedelinin yüzde %25'inin peşin ödenmesi şeklinde olacak. Kalan tutar ise 7 yılda ve 84 dört taksitle ödenecek

-Peşinat tutarının %30'unu peşin ödeyenlere ise uzun vadeli ödeme imkanı tanınıyor.  Peşin ödenen tutardan kalan miktar 10 yılda ve 120 taksitle ödenecek.

Ödemeyi nasıl yapacağının seçimi tamamen öncelikli alım sahibinin takdir yetkisindedir. İstediği bir alım şeklini kullanabilir.

Taksitli Satışlarda Vade Farkı Ödenecek mi?

Taksitli alımlarda  borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanacak. Ancak, bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmayacak.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2019, 15:07
YORUM EKLE