Kariyer Meslek Maaşları

Kariyer Meslekler Olan Uzman ve Müfettişlerin  Özlük Hakları  , müfettiş uzman maaşları ile ilgili merak edilen hususlar, Kariyer Mesleklere Başlangıç

Kariyer Meslek Maaşları

Kariyer Meslekler Olan Uzman ve Müfettişlerin  Özlük Hakları  , müfettiş uzman maaşları ile ilgili merak edilen hususlar, Kariyer Mesleklere Başlangıç Derecesi:

Kariyer Meslek Maaşları

Kariyer Meslekler Olan Uzman ve Müfettişlerin  Özlük Hakları 

Bilindiği üzere ülkemizde Kpss A grubu sınavı ile girilen meslekler Kariyer unvan olarak tanımlanmaktadır. Bu unvanların hepsi kariyer unvan olarak tanımlanmakla birlikte merkez ve taşrada çalışılması durumuna göre maaşlar farklılık göstermektedir. Hatta aynı unvana sahip olduğu halde mahalli idarelerde çalışanların almış olduğu sosyal denge tazminatından dolayı alınan sosyal denge tazminatı oranında aynı unvanın çalışmış olduğu kuruma göre maaşı farklı olmaktadır. Zaman zaman medyada maaş zamlarından sonra unvanların maaşları sayılmakta ancak çoğu zaman açıklanan maaşlar kullanılan veriler açısından doğruyu yansıtmamaktadır. İlgili haberlerde genelde aile yardımı, çocuk yardımı  gibi tutarlar hesaplanan maaşa eklenmekte ancak bu durumda olmayanlar istemiş oldukları net bilgiye ulaşamamaktadır. Bu yazımızda çeşitli ihtimaller çerçevesinde açıklamalar yapmaya çalışıp bu mesleklere girmeye çalışanları aydınlatmaya çalışacağız. Öncelikle birkaç hususta açıklama yaparak yazımıza başlayalım. Yapılacak olan açıklamalar daha önce memuriyeti olmayan arkadaşlarda göz önüne alınarak yapılmıştır.

Kariyer Mesleklere Başlangıç Derecesi:

Memuriyette maaşların hesaplanmasında kullanılan verilerden biri memuriyet derecesidir. Memuriyete başladıktan sonra memuriyette geçen her hizmet süresi için 1 kademe verilir. Bu şekilde bulunmuş olduğunuz kademenin bir üst basamağına geçersiniz. İlgili derece içindeki kademeler tamamlandıktan sonra ise bir üst dereceye geçersiniz .Konunun daha iyi anlaşılması için bir örnek vermek gerekirse ;

Kariyer meslekler mesleğe 9 derecenin 2 kademesinden başlarlar. Memuriyete başladığı tarihten itibaren 1 hizmet yılı geçtikten sonra ise 9 derecenin 3 kademesine geçerler. Her derecede 3 kademe olduğundan 9 derecenin 3 kademesinden sonra 1 hizmet yılı daha geçince bu sefer 8 derecenin 1 kademesine geçiş yapılır.

Normal şartlarda derece ve kademelerdeki geçişler bu şekilde devam eder.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun çeşitli maddelerinde görülen öğrenim dolayısıyla ,ceza almadan geçirilen hizmet süreleri karşılığında kademe ilerlemesi yapılmaktadır. Ancak onlara burada değinmeyeceğiz. Kariyer meslekler açısından önemli olan hususlardan bir tanesi de yeterlilik sınavını başarılı olarak geçenlere 657 sayılı Kanuna göre 1 derece verilmesidir. Yine örneğimize dönersek 9/2 den mesleğe başlayan kariyer unvan sahibi 3 yılın sonunda hizmet süresinden dolayı 8 derecenin 2 kademesine gelir. Yeterlilik sınavında da başarılı olunca 1 derece alarak 7 derecenin 2 kademesine yükselir. Derece hususunda bu kadar fazla açıklama yapmamızın sebebi alınacak maaşta tazminatlar belirlenirken dereceye göre farklı oranların olmasıdır.

Aile Yardımı-Çocuk Yardımı-Asgari Geçim İndirimi

Memuriyete yeni başlayanların maaşlarında bilmesi gereken unsurlardan biriside Aile Yardımı-Çocuk Yardımı-Asgari Geçim İndirimi tutarlarıdır. Kariyer unvana atanan bir kişi evli ve eşi çalışmıyorsa 2017 Temmuz rakamları ile maaşına ek olarak 219,17 TL eş yardımı alır. Yine aynı kişinin asgari geçim indiriminde eşinden dolayı %10 asgari geçim indirimi hesaplanır. Çocuklar içinde çocuk yardımı ve asgari geçim indirimi hesaplaması yapılır. Açıklamaları memuriyete yeni başlayan veya başlayacak arkadaşlar için yaptığımız için hesaplama ayrıntılarına fazla girmeden bir örnek üzerinden konuyu gösterelim.

2017 Temmuz Verilerine Göre Bekar Bir Gelir Uzman Yardımcısının Net Maaşı         : 3.453,34 TL Dir.

2017 Temmuz  Verilerine Göre Evli ve eşi çalışmayan Gelir Uzm. Yard. Net Maaşı      : 3.699,18 TL dir.

Görüleceği üzere bekar olan uzman yardımcısı ile evli ve eşi çalışmayan uzman yardımcısı arasında eş yardımı ile asgari geçim indiriminden kaynaklanan net 244,84 TL fark oluşmaktadır.

Örneğimizdeki Gelir Uzman Yardımcımızın iki adet 6 yaşından küçük çocuğu olduğunu varsayarsak 2017 verilerine göre Temmuz Maaşı net 3.839,58 TL olmaktadır. Evli eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan  uzman yardımcısı  bekar olan uzman yardımcısına göre net 386,24 TL daha fazla maaş almaktadır.

Yabancı Dil Tazminatı:

Maaşa etki eden unsurlardan biride Ösym tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında alınan puanlara göre ödenen dil tazminatıdır. Burada özellikle belirtmek isteriz ki diğer yabancı dil sınavlarından alınan puanlarla yabancı dil tazminatı alınamamaktadır. Burada da yine hesaplama ayrıntısına girmeden alınacak olan tutarın 2017 Temmuz ayı verilerine göre:

C düzeyi için Yabancı Dil Bilgisinden Yararlanılmayanlar için : 25,47 TL      YDS 70-79 

C düzeyi için Yabancı Dil Bilgisinden Yararlanılanlar         için : 30,57 TL     YDS 70-79 

B düzeyi için Yabancı Dil Bilgisinden Yararlanılmayanlar için : 50,95 TL      YDS 80-89 

B düzeyi için Yabancı Dil Bilgisinden Yararlanılanlar         için : 61,14 TL      YDS 80-89 

A düzeyi için Yabancı Dil Bilgisinden Yararlanılmayanlar için : 76,42 TL     YDS 90-100 

A düzeyi için Yabancı Dil Bilgisinden Yararlanılanlar         için : 91,71 TL     YDS  90-95
A düzeyi için Yabancı Dil Bilgisinden Yararlanılanlar         için : 122,28 TL   YDS 96-100 
 

Sosyal Denge Tazminat Ödemeleri:

Sosyal Denge tazminatı belediyelerde ve özel idarelerde görev yapacak olan Mali hizmetler uzmanları için önemlidir. Bu ödeme genel bütçeli ve özel bütçeli kuruluşlarda  yapılmamaktadır.Yine 2017 Ocak ayı rakamları ile hesaplandığında net tutar 768,74 TL dir.( %15 lik Vergi Dilimine Göre)

Konuyu bir örnekle açıklarsak aynı ilde üniversitede görev yapan bir bekar 9/2 ‘den maaş alan Mali Hizmetler Uzman Yardımcısının maaşı 2017 Temmuz ayı verilerine göre : 3.453,34 TL iken aynı ilde belediyede veya özel idarede görev yapan Mali Hizmetler Uzman Yardımcısının maaşına net 768,74 TL’ye kadar ek ödeme yapılabilmektedir. Tabi ki bu ödemenin alınabilmesi için İlgili kurum ile Sendika arasında sosyal denge sözleşmesi imzalanmış olması gerektiğini unutmamak gerekir. Ayrıca 768,74 TL’lik rakam üst sınır olup unvanlara göre daha aşağı tutarlarda belirlenebilmektedir.

Burada verilen 768,74 TL rakamı yeni sözleşme imzalamış kurumlar için geçerlidir. Ve bu rakam kanun hükümlerine göre aşılamaz.Ancak daha önceki senelerde imzalanan sözleşmelerde belirlenen rakamların ödenebilmesine  Toplu Sözleşme ye göre belli süreliğine izin verildiğinden daha önceden sosyal denge sözleşmesi imzalamış ve hala sözleşmenin geçerli olduğu Belediyelerde daha yüksek rakamlarda ödenmeye devam etmektedir.Ancak yapılan bu fazla ödemeler için verilen izin 2017 yılının Temmuz ayında dolmaktadır.Herhangi bir değişiklik olmaz ise bu tarihten sonra tüm belediye ve özel idareler için 2017 Ocak ayı verilerine göre (%15 lik vergi diliminde) ödenecek sosyal denge tazminatı üst sınırı 768,74 olacaktır.

Mali Hizmetler Uzmanları Açısından Merkez Taşra Ayrımı

Mali Hizmetler  Uzmanı olarak görev yapan personellerin maaşları merkez kadroda veya taşrada görev yapmalarına göre de farklılık göstermektedir. Merkez kadrolarda görev yapanların maaşı 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre taşrada görev yapanların maaşı ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılmaktadır. Burada ki merkez taşra ayrımını Ankara ve diğer iller olarak anlamamak gereklidir. Ankara da bakanlıkta görev yapan mali hizmetler uzmanı 666 sayılı KHK ye göre maaş alırken Ankara ilinde herhangi bir devlet üniversitesinde görev yapan Mali Hizmetler Uzmanı 657 sayılı kanuna göre maaş almaktadır. Konuyu yine bir örnekle açıklamak gerekirse

Maliye Bakanlığında Çalışan 9/2 dereceden

Maaş Alan Bekar  Mali Hizmetler Uzm .Yard Net Maaşı:     3.608,14 TL

Ankara İlinde Üniversitede Görev Yapan 9/2 dereceden

Maaş alan bekar Mali Hizmetler Uzm. Yard. Net Maaşı;     3.453,34 TL   almaktadır.

Sosyal Denge Başlığı ve bu başlık altında incelediğimiz üzere Mali Hizmetler Uzmanları için Bulundukları kuruma göre farklı maaşlar ortaya çıkabilmektedir.Bu kadroyu seçecek arkadaşların kurum seçmeden önce yukarıda anlattığımız hususları göz önünde bulundurmalarını öneririz.

Yukarıda birkaç başlık halinde gösterdiğimiz unsurlardaki değişiklikler ile maaşlarda meydana gelebilecek değişiklikleri anlatmaya çalıştık. Şimdi ise 2017 Temmuz Ayı verilerine göre birkaç kariyer unvanın yardımcılık ve 3 yıl sonra yeterlilik aldıktan sonra alacakları maaşlarını paylaşarak yazımızı sonlandıralım.

* Vergi  %15 lik dilime göre hesaplanmıştır.

*Evli olarak hesaplanan maaşlarda eşin çalışmadığı varsayılmıştır.

*Çocuk yardımları ve Dil Tazminatı Maaşlara Dahil Değildir.

*Sosyal Denge Tazminatı Alanlar Bu Maaşların Üzerine Sosyal Denge Tutarını Eklemelidir.


*İlgili Maaş tutarlarından Otomatik Bireysel Emeklilik Kesintileri Yapılmıştır.Bireysel emeklilik sisteminden çıkılması durumunda 80-100 TL arasında bir tutar daha maaşlara eklenmelidir
 

Unvan Derece Maaş (2017 Temmuz Ayı)
Gelir Uzman Yard.        Bekar 9/2 3.453,34
Gelir Uzman Yard.         Evli 9/2 3,699.18
Gelir Uzmanı Bekar                  6/2 3,860.48
Gelir Uzmanı      Evli       6/2 4.106,31
Bakanlık Müfettiş Yard. Bekar 9/2 4,277.22
Bakanlık Müfettiş Yard. Evli 9/2 4,523.06
Bakanlık Müfettiş Bekar 7/2 4,844.36
Bakanlık Müfettiş Evli 7/2 5,090.19
Bakanlık Uzman Yard Bekar 9/2 4,277.22
Bakanlık Uzman Yard Evli 9/2 4,523.06
Bakanlık Uzmanı Bekar 7/2 4,750.34
Bakanlık Uzmanı Evli 7/2 4,996.17

Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

 Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza Üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022, 20:58
YORUM EKLE