Kamuya kiralanan araçların sigorta giderleri

Kamuya kiralanan Araçlara Ait  Kasko , Poliçe ,Mali Sorumluluk  Sigortası Giderlerini Kim Karşılar?

Kamuya kiralanan araçların sigorta giderleri

Kamuya kiralanan Araçlara Ait  Kasko , Poliçe ,Mali Sorumluluk  Sigortası Giderlerini Kim Karşılar?

Kurumun kendi araçlarına ait kasko, police giderlerini idare karşılar, kiralanan araçlara ait bu giderler    ise yüklenici tarafından karşılanır.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası :Sigorta hizmetleri, 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki hizmetler kapsamında yer aldığından anılan Kanuna göre ihale edilmesi gerekmektedir. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yaptırılması zorunlu olan mali sorumluluk sigortası ihalelerinde, idareler araç sayısı ve plaka numarasını belirteceklerdir. İstekliler idari şartnamede yer alan araç sayısı, aracın kayıtlı olduğu il ve aracın hasarsızlık oranını dikkate alarak teklif verecektir.

Açıklama:

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber

 03.5.4.02  Sigorta Giderleri: Diğer harcama kalemlerinin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen sigorta giderleri dışında Devlet mallarının sigorta edilmemesi esastır.

 Ancak;

-Yanıcı ve patlayıcı maddelerin, ilaçların, gemilerin, uçakların ve bunlara ait depolama yerlerinin sigorta giderleri,

 - Dış ülkelerdeki Devlete ait temsilcilik binaları ile Devlete ait eşyanın ve kira ile tutulan bina için yapılan kontratta sigorta zorunluluğu varsa kiralık binanın, Türk mülkiyetinde olan veya kira ile tutulan yerlerde organizatör şirket tarafından sigorta zorunluluğu konulmuşsa söz konusu yerlerin sigorta giderleri,

- Dış kuruluşlarla ilgili olarak taşıt sigortası (misyon şefinin uygun gördüğü hallerde tam kasko), - Belgelerine göre ayrılması mümkün olmayan sigorta giderleri,

 

- Taşıtların zorunlu mali sorumluluk sigortası giderleri,

- İlgili mevzuatı gereği sigortalanması zorunluluğu bulunan bina, taşıt, malzeme vb. sigorta giderleri, bu bölüme gider kaydedilecektir.

YORUM EKLE