Kamu Personeli Olmayan Kişiye Lojman Tahsis Edilebilir mi?

Kamu Personeli Olmayan Kişiye Lojman Tahsis Edilebilir mi? memur olmayan kişiler kamu lojmanlarından faydalanabilir mi, memur diğer kurumların lojmanında kalabilir mi

Kamu Personeli Olmayan Kişiye Lojman Tahsis Edilebilir mi?

Kamu Personeli  memur Olmayan Kişiye Lojman Tahsis Edilebilir mi?

Soru: "Kurumumuza ait lojmanlarda boş daireler mevcut. Kış geldi, boş dairelerin yakıt masrafı kuruma yük olmaya başladı. Biz de kurumun masraflarını azaltmak istiyoruz. Diğer dairelerden de şimdilik talep yok. Lojmanları kamu personeli olmayan kişilere kiralama imkanımız var mı?

Cevap: Kamu konutları ile ilgili düzenleme 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile yapılmıştır. Söz konusu Kanunun ‘Kapsam’ başlıklı 2’nci maddesine göre kamu konutları; bentler halinde sayılan kamu idareleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma, kiralama suretiyle temin olunan ve bu kurum ve kuruluşlar personelinin yararlanması için ayrılan kamu konutlarını kapsar. B konudaki uygulamayı düzenlemek amacıyla yönetmelik çıkarılmıştır.


Mezkur Kanun’a dayanılarak çıkarılan Kamu Konutları Yönetmeliği’nin ‘Kapsam’ başlıklı 2’nci maddesinde ise;

“Bu Yönetmelik, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları personelinin yararlanması için yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma ve kiralama suretiyle sağladıkları kamu konutlarını kapsar.


…”


 hükmü yer almaktadır.

Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği’nin kapsam maddelerinden açıkça anlaşılacağı üzere kamu konutlarından sadece kamu kurum ve kuruluşlarının personeli yararlanabilir. Ayrıca mevzuatta kamu konut türleri ve bunların hangi usullerle hangi personellere tahsis edileceği, kişilerin şartları sağlamadığında konutların boşaltılması usulleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Kamu konutları ile ilgili düzenlemeler içeren mevzuatın hiçbir yerinde kamu personeli olmayan kişilere kamu konutu tahsis edilebileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.


Bu sebeplerle, kurumunuza ait bir lojmanı kamu personeli olmayan kişilere tahsis edebilme imkanınızın olmadığını düşünmekteyiz.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020, 09:34
YORUM EKLE