Kamu İç Denetim Tebliğinde değişiklik yapıldı

Kamu İç Denetim Tebliğinde değişiklik yapıldı

Kamu İç Denetim Tebliğinde değişiklik yapıldı

Kamu İç Denetim Tebliğinde değişiklik yapıldı

İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde iki değişiklik yapılmasına karar verdi. Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayılanan değişiklikle;

-İç denetim plan ve programının, aralık ayı sonunda onaylanmaması halinde onaylanmış kabul edileceği ve uygulamaya konulacağına dair düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

-Geçerlilik süresi dolan sertifikaların geçerlilik süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu)'ndan:

KAMU İÇ DENETİM GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/4/2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2021” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini İç Denetim Koordinasyon Kurulu yürütür.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021, 11:11
YORUM EKLE