Harcama yetkilisi izne ayrılırsa harcama yetkisi görevi nasıl devredilir

Harcama yetkilisi izne ayrılırsa harcama yetkisi görevi nasıl devredilir , harcama yetkisi yerine vekaleten görevlendirilen kişiye harcama yetki devri onaylamı yapılır

Harcama yetkilisi izne ayrılırsa harcama yetkisi görevi nasıl devredilir

Harcama yetkilisi izne ayrılırsa harcama yetkisi görevi nasıl devredilir 

Kamu kurumlarında harcama yetkilisi olarak görev yapanların yıllık izin, geçici görev v.b sebeblerle görevlerinden ayrılmak zorunda olduklarında harcama yetkisi devri yapıp yapmayacağı hususu kurumların bazılarına tereddüte neden olmaktadır. Harcama yetkilisinin çeşitli nedenlerle görevinden ayrılması durumunda harcama yetkisinin devrine ilişkin yapılacak bir işlem yoktur. Harcama yetkilsi yerine vekalaten görev yapacak kişi harcama yetkilisi görevini yerine getirecektir.

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğinde   ilgili duruma ilişkin yer alan açıklamaya  aşağıda yer verilmiştir.

Harcama yetkilisinin kanuni izin, hastalık, geçici görev, disiplin cezası uygulaması, görevden uzaklaştırma ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde ilgili harcama biriminin harcama yetkilisi vekaleten görevlendirilen kişidir.

YORUM EKLE