Harcama yetkilisi gerçekleştirme görevlisi olabilir mi?

Harcama yetkilisi gerçekleştirme görevlisi olabilir mi?

Harcama yetkilisi gerçekleştirme görevlisi olabilir mi?

Harcama yetkilisi gerçekleştirme görevlisi olabilir mi?

5018 sayılı Kanun harcama yetkilisinin gerçekleştirme görevlisi olamayacağına dair bir hüküm içermemektedir. Ancak Kanunun geneli göz önünde bulundurulduğunda örneğin iç kontrol mekanizmasının sağlıklı işleyebilmesi için harcama yetkisi ile gerçekleştirme görevinin ayrı kişilerce yürütülmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda personel sayısı ve teşkilat yapısı uygun olmayabilir.

Örneğin, personelin aylık ve ücret ve benzeri mali hakları için gerçekleştirme görevi personel müdürlüğüne verilsin. Ayrıca personel ödemesi de yine personel müdürlüğüne ait olsun yani ödenek bu birime tahsis edilmiş. Bu durumda personel müdürlüğünde bir kişi varsa personel müdürlüğüne ait ödenekler için bu kişi hem harcama yetkisini hem de gerçekleştirme görevini yerine getirecektir.

Ancak Kanun mali hizmetler birimiyle ilgili özel bir düzenleme yapmıştır. Buna göre, mali hizmetler biriminde ön mali kontrol görevini yürütenler mali işlem sürecinde görev alamazlar. Bilindiği üzere, mali hizmetler biriminde ön mali kontrol yetkisi mali hizmetler birimi yöneticisine aittir. Kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüş ve kontrol şerhleri mali hizmetler birimi yöneticisi tarafından imzalanır.

Mali hizmetler birimi yöneticisi, bu yetkisini sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla yazılı olarak yardımcısına veya birimin iç kontrol alt birim yöneticisine devredebilir. Mali hizmetler birimi yöneticisinin harcama yetkilisi olması durumunda ön mali kontrol görevi, iç kontrol alt birim yöneticisi tarafından yürütülür. Bu durumda yalnızca mali hizmetler biriminde birim amiri harcama yetkililiği ile ön mali kontrol görevini aynı anda yapamaz.

YORUM EKLE