Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabının işleyişi

Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabının işleyişi

Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabının işleyişi

Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabının işleyişi 

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 54, 55 ve 56 ncı maddelerinde 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı’nın niteliği, hesaba ilişkin işlemler ve hesabın işleyişi düzenlenmiştir. Buna göre Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı; mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, diğer gelirler ve sermaye gelirlerinden ortaya çıkan alacaklardan takibe alınan tutarlar ile bunlardan yapılan tahsilat, tecil ve terkinlerin izlenmesi için kullanılacaktır. Takibe alınan alacaklar bu hesaba borç, 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı, 122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı, 127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı veya 222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabına alacak kaydedilecek, Gelirlerden takipli alacaklar hesabında kayıtlı alacaklardan, nakden veya mahsuben yapılan tahsilat tutarları ise bir taraftan bu hesaba alacak, 100 Kasa Hesabı veya 102 Banka Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara borç; diğer taraftan 800 Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805 Gelir Yansıtma Hesabına borç yazılarak muhasebeleştirilecektir.

YORUM EKLE