Gelecek aylara ilişkin kira geliri muhasebe kaydı

gelecek aylara veya yıllara ait kira gelirlerinin peşin tahsil edilmesi halinde muhasebe kaydı nasıl yapılır

Gelecek aylara ilişkin kira geliri muhasebe kaydı

Gelecek aylara ilişkin kira geliri muhasebe kaydı 

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı” başlıklı 296’ncı maddesinde; bu hesabın, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak,  gelecek aylara ait olan peşin tahsil edilmiş gelirler ile uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubundaki gelecek yıllara ait gelirler hesabında kayıtlı tutarlardan tahakkuk zamanına bir yıldan az süre kalan peşin tahsil edilmiş gelirlerin izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Mezkûr Yönetmelik’in “Hesabın işleyişi” başlıklı 298’inci maddesinde ise; peşin tahsil edilen gelirlerin, içinde bulunulan aya ait olan kısmının 600 Gelirler Hesabı'na, sonraki aylarda tahakkuk ettirilmesi gereken kısmının bu hesaba, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahakkuk ettirilmesi gerekenlerin 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı'na alacak, tahsil edilen tutarın tamamının 100 Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara borç; diğer taraftan 800 Bütçe Gelirleri Hesabı'na alacak, 805 Gelir Yansıtma Hesabı'na borç kaydedileceği ifade edilmiştir.

Söz konusu Yönetmelik’in “480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı” başlıklı 347’nci maddesinde; bu hesabın dönem içinde tahsil edilen ancak, gelecek yılların faaliyet hesaplarına dâhil edilecek olan gelirlerin izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir. “Hesabın İşleyişi” başlıklı 349’uncu maddesinde ise; peşin tahsil edilen gelirlerin, içinde bulunulan aya ait olan kısmının 600 Gelirler Hesabı'na, gelecek aylarda tahakkuk ettirilmesi gerekenlerin 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı'na, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahakkuk ettirilmesi gerekenlerin bu hesaba alacak, tahsil edilen tutarın tamamının 100 Kasa Hesabı veya 102 Banka Hesabı'na ya da ilgili diğer hesaplara borç; diğer taraftan tahsil edilen tutarın tamamının 800 Bütçe Gelirleri Hesabı'na alacak, 805 Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedileceği ifade edilmiştir.

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri uyarınca İdare tarafından peşin tahsil edilen kira gelirlerinden içinde bulunulan aya ilişkin olanların 600 Gelirler Hesabı'na alınması, geriye kalan tutarın ilgili olduğu ay ve/veya yıla ait 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı'na veya 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı'na alacak kaydının yapılması gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021, 13:54
YORUM EKLE