Büro hizmetleri kolunda imzalanan hizmet kolu sözleşmesinde yer alan maddeler

2022 ve 2023 yıllarında Büro hizmetleri kolunda imzalanan hizmet kolu sözleşmesinde yer alan maddeler

Büro hizmetleri kolunda imzalanan hizmet kolu sözleşmesinde yer alan maddeler

2022 ve 2023 yıllarında Büro hizmetleri kolunda imzalanan hizmet kolu sözleşmesinde yer alan maddeler

Büro hizmetleri kolunda imzalanan hizmet kolu sözleşmesinde yer alan maddeler

Büro hizmetleri kolunda imzalanan hizmet kolu sözleşmesinde yer alan maddeler

Büro hizmetleri kolunda imzalanan hizmet kolu sözleşmesinde yer alan maddeler, başkan Yusuf Yazgan tarafından açıklandı

1- Gençlik ve Spor Bakanlığı kadrolarında fiilen görev yapan personele sözleşmeli olanlar da dahil olmak üzere %50 ARTIRIMLI MÜSABAKA GÖREVLENDİRME ÜCRETİ ÖDENMESİNİ SAĞLADIK.

2- 112 Acil Çağrı Merkezleri'nde Çağrı Karşılama personelinin ek ödemelerinin 10 PUAN ARTIRIMLI ÖDENMESİNİ SAĞLADIK

3- Ankara, İstanbul ve İzmir'deki adliyelerde görev yapan personele 15 puan, diğer büyükşehir adliyelerdeki personele 10 PUAN ve diğer illerdeki adliyelerde görevli personele ise 5 puan artırımlı ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI ÖDENMESİNİ SAĞLADIK.

4- Mahkemelerde ve Cumhuriyet Savcılıklarında nöbet tutan personele tutulan her nöbet için NÖBET ÜCRETİ ÖDENMESİNİ SAĞLADIK

5- Gençlik ve Spor Bakanlığında yurt yönetim memuru kadrosunda görev yapan personelin özel hizmet tazminatının, sözleşmeli yurt yönetim personelinin ise EK ÖDEMELERİNİN 5 PUAN ARTIRIMLI ÖDENMESİNİ SAĞLADIK

6- Emniyet Genel Müdürlüğünde emniyet hizmetleri sınıfı dışında görev yapan memurlara ve sözleşmeli personele FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMESİNİ SAĞLADIK

7- Milli Savunma Bakanlığı ile bakanlık kadro ve kuruluşlarında yer alan kurumlarda görevli devlet memurlarına haftalık 40 saati aşan çalışma süreleri için FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMESİNİ SAĞLADIK

8- İcra memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarının 15 PUAN ARTIRIMLI ÖDENMESİNİ SAĞLADIK

9- Daha önce sadece kadrolu mübaşirlerin yararlanmakta oldukları 7 puan ilave tazminat oranından, SÖZLEŞMELİ VE KADROLU ZABIT KATİPLERİ İLE SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİRLERİN DE YARARLANMASINI SAĞLADIK

10- Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatındaki eczacı unvanlı sözleşmeli personelin SÖZLEŞME ÜCRETLERİNDEKİ ARTIŞIN %25'E ÇIKARTILMASINI SAĞLADIK

11- Veznelerde görevlendirilen personelin MALİ SORUMLULUK ZAMMININ 1400 PUANA ÇIKARTILMASINI SAĞLADIK

12- MGM kadro ve pozisyonlarındaki memur ve sözleşmeli personelin havacılık tazminatı oranlarının personel maliyetleri tamamen karşılananlar, kısmen karşılananlar ve bunların dışında kalanlar için sırasıyla %45, %30 ve %15 OLARAK ARTIRILMASINI SAĞLADIK

13- Yükseköğrenim öğrenci yurtlarında görevli memurlar ve sözleşmeli personelin fazla çalışma saat ücretinin 4 KAT ARTIRIMLI ÖDENMESİNİ SAĞLADIK

14- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeli için fazla çalışma ücretinin 4 KATINA ÇIKARTILMASINI SAĞLADIK

15- Mahkemelerde görev yapan personel için fazla çalışma ücretinin 4 KATINA ÇIKARILMASINI SAĞLADIK

16- Sosyal Güvenlik Kurumu personeli için fazla çalışma ücretinin 4 KATINA ÇIKARTILMASINI SAĞLADIK

17- Vergi Dairesi Müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücretinin 4 KATINA ÇIKARTILMASINI SAĞLADIK

18- Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nda görev yapan personele seyahat kartı verilmesine ilişkin önceki kazanımımızın devamını sağladık

19- Emanet memuru kadrolarında bulunanlar için öngörülen iş riski zammının bir kat artırımlı olarak ödenmesine ilişkin kazanımımızın devamını sağladık

20- Devlet Arşivleri Başkanlığı araştırmacılarının özel hizmet tazminatı oranına 5 puan ilave edilmesine ilişkin kazanımımızın devamını sağladık

21- Ticaret Bakanlığındaki gümrük muhafaza memurlarının resmi üniformalı bulundukları sürede belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmasına ilişkin kazanımımızın devamını sağladık.

22- Gelir Uzmanları, Mali Hizmet uzmanları, İl İstihdam Uzmanları, Ticaret Denetmenleri ve Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin tazminat oranlarına 10 puan, bunların yardımcılarına ise 7 puan ilave edilmesine ilişkin kazanımımızın devamını sağladık.

23- TBMM'de görevli personele işe gidiş ve gelişleri için servis hizmeti sağlanması ile bu hizmetin sağlanamaması halinde aylık toplu taşıma kartı bedeli ödenmesine ilişkin kazanımımızın devamını sağladık

YORUM EKLE