2020 yılı kanuni faiz ve temerrüt faiz oranları

2020 yılı kanuni faiz ve temerrüt faiz oranları ,3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi parasal sınırlar ve oranlar tebliğine göre

2020 yılı kanuni faiz ve temerrüt faiz oranları

2020 yılı kanuni faiz ve temerrüt faiz oranları 

3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları 

TABLO VI- KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI

3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranlan:

(Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı aşağıda belirtilen oranların üstünde ise temerrüt faizi, akdi faiz

Yıllık Oran (%)

miktarından az olamaz.)

1.1/1/2020 tarihinden itibaren :

l.l. Kanuni feiz oram sözleşme ile tespit edilmemişse,

9

1.2. Temerrüt faiz oranı

1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse

9

1.2.2, Ticari işlerde (21/12/2019 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)

13,75

2.1/7/2018 - 31/12/2019 dönemi için :

2.1, Kanuni faiz oram sözleşme ile tespit edilmemişse,

9

2.2. Temerrüt faiz oram

2.2.1, Sözleşme ile tespit edilmemişse

9

2.2.2. Ticari işlerde (29/6/2018 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği iie)

19,50

3.1/1/2017 - 30/0/2018 dSırani için :

3.1. Kanunî faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse.

9

3.2. Temerrüt faiz oranı

3.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse

9

3.2.2. Ticari işlerde (31/12/2016 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)

9,75

YORUM EKLE