2020 yılı genel bütçe harcama yetkilisi mutemet avans sınırları

2020 yılı genel bütçe harcama yetkilisi mutemet avans sınırları , genel bütçeli kuruluşlarda 2020 yılında mutemetlere verilecek olan avans tutarları

2020 yılı genel bütçe harcama yetkilisi mutemet avans sınırları

2020 yılı genel bütçe harcama yetkilisi mutemet avans sınırları 

2020 yılında harcama yetkilisi mutemetlerine verilecek olan avanslara ilişkin sınırlar muhasebat genel müdürlüğünün tebliği ile belirlenmiştir.

YORUM EKLE