2020 Yılı Arazi Üzerinde Çalışanların Tazminatları

2020 Yılı Arazi Üzerinde Çalışanların Tazminatları , 2020 h cetveli arazi tazminat tutarları, arazi tazminatı 2020 ne kadar oldu,mühendis 3 aylık arazi tazminatı 2020 , Teknisyen 2020 yılı 3 aylık arazi tazminatı

2020 Yılı Arazi Üzerinde Çalışanların Tazminatları

2020 Yılı Arazi Üzerinde Çalışanların Tazminatları 

2020 yılında arazi üzerinde çalışan teknik hizmetler sınıfında görev yapanlara ödenecek olan arazi tazminat tutarları bütçenin h cetvelinde belirlenmiştir. Buna göre kadro derecesi 1-4 olanlar 17,20 kadro derecesi 5-15 olanlar 16,60 TL arazi tazminartı alacaklardır.

II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)Gündelik
50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel :
a) Kadro   derecesi 1-4 olanlar                                                     17,20
b) Kadro   derecesi 5-15 olanlar                                                    16,60 

Bu tazminattan yararlananlardan; 1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.
Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2019, 13:19
YORUM EKLE