2020 H Cetveli Harcırah Miktarları Belli Oldu

2020 H Cetveli Harcırah Miktarları Belli Oldu , 2020 memur gündelik miktarları, 2020 harcırah cetveli, 2020 memur yolluk gündelik miktarları memur 2020 gündelik tablo

2020 H Cetveli Harcırah Miktarları Belli Oldu

2020 H Cetveli Harcırah Miktarları Belli Oldu 

Kamuda görev yapan memur hizmetli ve işçilere ödenecek olan harcırah miktarları belli oldu.2019 yılında memurlara ödenen harcırah tutarlarında herhangi bir artış yapılmamıştı.2020 yılında memurlara ödenecek olan gündelik miktarlarına ilişkin bütçe kanunu ekinde yer alan H cetveline göre ödenecek olan yevmiyelere aşağıda tabloda yer verilmiştir.

2020  Yılında Yurt   İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33) 2020  Gündelik Miktarı
A- a)  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları gündelik miktarları  73,25 
b) Anayasa   Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet   Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık   Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi   Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık   Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay   Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 66,85
2020  Yılında  Memur   ve Hizmetlilerin alacabileceği gündelik miktarları  2020 h cetveli 
gündelik Miktarı
a) Ek   göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 56,10
b) Ek   göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 52,35
c) Ek   göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 49,15
d)   Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 43,35
e)   Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 42,15
(1) 6245   sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek   gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.*6245 sayılı Harcırah Kanununun   33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için   ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas   alınır.

II-2020 yılı arazi tazminat tutarları 

Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

Gündelik
50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel :
a) Kadro   derecesi 1-4 olanlar                                                     17,20
b) Kadro   derecesi 5-15 olanlar                                                    16,60 
Bu tazminattan yararlananlardan; 1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2019, 18:55
YORUM EKLE