2020 Bütçe T cetveli kurumların araç alım bedelleri

2020 Bütçe T cetveli kurumların araç alım bedelleri , 2020 t cetveli, 2020 kamu araç alım bedelleri t cetveli, kamuya alınacak kamyon minibüs fiyatları,

2020 Bütçe T cetveli kurumların araç alım bedelleri

2020 T- CETVELİ KURUMLARIN SATIN ALACAKLARI TAŞITLARIN AZAMİ SATIN ALMA BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL
 

Sıra No Taşıtın Cinsi

Azami Satın Alma Bedeli (TL)

1-a (*) Binek otomobil 177.900

1-b (**) Binek otomobil 195.700

2- Binek otomobil 63.800

3- Station-Wagon 66.750

4- Arazi binek (En az 4, en fazla 8 kişilik) 113.800

5- Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik) 102.900

6- Kaptıkaçtı (Arazi hizmetleri için) 149.900

7- Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) 91.400

8- Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) 116.000

9- Panel 89.900

10- Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) 197.400

11-a Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik) 308.700

11-b Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik) 703.300

12- Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg) 115.900

13- Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg) 170.800

14- Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg) 207.600

15- Ambulans (Tıbbi donanımlı) 208.700

16- Ambulans (Arazi hizmetleri için) 261.400

17- Pick-up (Kamyonet, cenaze arabası yapılmak üzere) 91.750

18- Motorsiklet (En fazla 600 cc.lik) 14.000

19- Motorsiklet (En az 601 cc.lik) 33.600

20- Bisiklet 3.150

21-a Güvenlik önlemli binek otomobil (Cinsi ve fiyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.)

21-b Güvenlik önlemli servis taşıtı (Cinsi ve fiyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.)

22- Diğer taşıtlar (Cinsi ve fiyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.)


(*)  237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan Makamlar ile Devlet Protokol Hizmetlerinde kullanılmak üzere Dışişleri Bakanlığınca satın alınacak taşıtlar için. (**) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan ilk üç sıradaki Makamlar için. NOT: 1- Bu cetvelde belirlenen azami satın alma bedelleri, her türlü vergi öncesi bedellerdir. Bu fiyatlarda değişiklik yapmaya, bu bedelleri belirli makam ve hizmetler için farklı miktarlarda tespit etmeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir. 
          6- Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerce hizmet alımı suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan taşıtlar, idarelerin yıl içinde edinebilecekleri taşıtları gösteren (T) işaretli cetvelde Hazine ve Maliye               Bakanlığınca satın alınacak taşıtlar arasında yer alan 100 adet “T-22 diğer taşıtlar”dan karşılanmak üzere, cinsi ve adedi ilgili idarenin talebi ve Hazine ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine alınacak              Cumhurbaşkanı kararınca bedeli ilgili idare bütçesinden ödenmek ve ilgili mevzuatında yer alan usul ve esaslara göre yatırım programı ile ilişkilendirilmek kaydıyla satın alma suretiyle edinilebilir.            7-Sağlık Bakanlığı ile hastanesi bulunan yükseköğretim kurumlarına yıl içinde hibe edilen ambulanslar,  300 adedi geçmemek üzere bu cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaksızın Cumhurbaşkanı kararıyla edinilebilir.

YORUM EKLE