Zabıta olmayanların zabıta hizmetlerinde görevlendirilmesi

Zabıta olmayanların zabıta hizmetlerinde görevlendirilmesi , belediyelerde zabıta hizmetlerinde belediye personelinin memur ve işçinin görevlendirilmesi mümkün mü?

Zabıta olmayanların zabıta hizmetlerinde görevlendirilmesi

Belediyelerde zabıta olmayanların zabıta hizmetlerinde görevlendirilmesi 

Belediyelerde zabıta hizmetlerinde belediye personelinin memur ve işçinin görevlendirilmesi mümkün mü?

Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin “Geçici görevlendirme” başlıklı 41’inci maddesinde zorunlu hallerde, belediye memurlarından ihtiyacı karşılayacak sayıda personelin zabıta biriminin sadece büro hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilebileceği ve geçici görev süresinin bir yıl içinde altı ayı geçemeyeceği hükmü yer almaktadır.

Aynı Yönetmelik’in “Belediye zabıta görevlilerine başka hizmet verilmesi” başlıklı 42’nci maddesinde ise belediye zabıta görevlilerine zabıta hizmetleri dışında bir görev verilemeyeceği, ancak olağanüstü hallerde mülki amir veya belediye başkanının emri ile geçici olarak hizmetin gerektirdiği başka görevler verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre belediye zabıta hizmetlerinde ancak kadrosu zabıta olan personel görevlendirilebilecek, diğer personel sadece zorunlu hallerde geçici olarak büro hizmetlerinde görevlendirilebilecektir. Ayrıca kadrosu zabıta olan personele zabıta hizmetleri dışında bir görev verilemeyecek, ancak olağanüstü hallerde geçici olarak başka görevler verilebilecektir.

 Belediye Zabıta Yönetmeliği’ne göre olağanüstü haller dışında zabıta memurlarının başka birimlerde görevlendirilemeyeceği gibi, başka birimlerden personelin zabıta olarak görevlendirilmesi, hem mevzuata aykırılık teşkil edecek hem de zabıtanın görev ve yetkileri göz önüne alındığında zabıta hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesine engel teşkil edebilecektir.

YORUM EKLE