Mahalli İdare Personeline İkramiye Ödenmesi

İl Özel İdaresi ve belediyelerde görev yapan memurlara belli şartlar dahilinde ikramiye ödemesi yapılmaktadır.  Belediye Personelinin İkramiye Ödemesi Büyükşehir belediyelerinde görevli memurlarının da ikramiye ödemesinden faydalanma hakkı vardır. İl özel idarelerinde görevli personele ödenecek ikramiye ödemeleri ise 5302 sayılı yasanın 36 ıncı fıkrasında düzenlenmiştir

Mahalli İdare Personeline İkramiye Ödenmesi

Mahalli İdare Personeline İkramiye Ödenmesi

İl Özel İdaresi ve belediyelerde görev yapan memurlara belli şartlar dahilinde ikramiye ödemesi yapılmaktadır.  Bu çalışmamızda mahalli idarelerde görev yapan memurlara verilen ikramiye ödemesi hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

A-Belediye Personelinin İkramiye Ödemesi

İkramiye ödemesi ile ilgili düzenlemeye  Belediye Kanunu'nun  49 uncu maddesinde  yer verilmiştir. Bu ikramiyeden belediyelerde görev yapan memurlar yararlanmaktadır. Sözleşmeli personel ile sürekli işçi kadrolarında çalışanlar bu madde kapsamında ödenen ikramiyeden yararlanamazlar.

İkramiye ödenirken memurların başarı durumları esas alınır. Düzenlemenin amacı belediyelerde görev yapan başarılı personeli ödüllendirmektir. Ancak, Kanun'da memurun başarısının hangi kriterlere göre belirleneceğine dair bir düzenleme yapılmamıştır. İkramiye verilecek memurun belirlenmesi idarenin takdirine bırakılmıştır. İkramiye ödemesinden belli sayıda memur faydalanabilir. İkramiye verilecek memur sayısı çalıştığı belediyedeki toplam memur sayısının yüzde onunu geçemez. Buradan da anlaşılacağı üzere, bir belediyede görevli memurlara ikramiye ödenmesi için o belediyede asgari memur sayısının 10 olması gerekir.

İkramiye tutarı memur aylık katsayısının (20.000) gösterge rakamı ile çarpılacak miktarı geçmeyecek şekilde belirlenir. 4 üncü toplu sözleşme döneminde gösterge rakamı (25.000) olarak uygulanacaktır.

Memurlara verilecek ikramiye tutarı çalışma süreleriyle orantılı olarak belirlenecektir. Hastalık ve yıllık izinler çalışma süresine dahildir.

İkramiye verilecek memurların belirlenmesi ilgili belediyenin encümeni tarafından karara bağlanmaktadır. Belediye encümeni kararı olmaksızın ikramiye ödemesi yapılamaz. Yılda en fazla iki kez ikramiye verilebilecek olup bunun üzerinde ikramiye ödenmesi mümkün değildir.

B-Büyükşehir Belediye Personeli:

Büyükşehir belediyelerinde görevli memurlarının da ikramiye ödemesinden faydalanma hakkı vardır. Konuya ilişkin düzenlemeye Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 22 inci maddesinde yer verilmiştir. 22 inci madde kapsamında ödenen ikramiyeden sadece memurlar yararlanabilir. Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar ise bu maddeye göre ödenen ikramiyeden yararlanamaz.

İkramiye başarılı memurlara ödeniyor. İkramiyeden faydalanacak memur sayısı Büyükşehir Belediyesinde görev yapan memur sayısının yüzde onunu aşamaz.

İkramiye tutarı memur aylık katsayısının (30.000) gösterge rakamı ile çarpılacak miktarı geçmeyecek şekilde belirlenir. 4 üncü toplu sözleşme döneminde gösterge rakamı (36.000) olarak uygulanacaktır.

Memurlara verilecek ikramiye tutarı çalışma süreleriyle orantılı olarak belirlenecektir. Hastalık ve yıllık izinler çalışma süresine dahildir.

İkramiye verilecek memurların belirlenmesi ilgili belediyenin encümeni tarafından karara bağlanmaktadır. Belediye encümeni kararı olmaksızın ikramiye ödemesi yapılamaz. Yılda en fazla iki kez ikramiye verilebilecek olup bunun üzerinde ikramiye ödenmesi mümkün değildir.

C-İl Özel İdaresi Personeli:

Son olarak il özel idaresi personeline ödenecek ikramiye ile ilgi açıklama yapalım. İl özel idarelerinde görevli personele ödenecek ikramiye ödemeleri ise 5302 sayılı yasanın 36 ıncı fıkrasında düzenlenmiştir. İl Özel İdaresi Kanunu'nun 36 ıncı maddesine göre verilecek ikramiyeden sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar yararlanamazlar. Bu maddeye göre verilecek ikramiye il özel idaresinde görevli memurlara verilir.

İkramiyeden il özel idaresinde görev yapan başarılı memurlar faydalanabiliyor. İkramiye başarılı memurlara ödeniyor. İl özel idareleri performans ve durum değerlendirmelerini çıkarmış oldukları yönetmeliklerle yapmaktadırlar. Birkaç istisna dışında genel uygulama bu yöndedir. İl özel idareleri bu açıdan belediyelerden bir adım önde gidiyor diyebiliriz. İkramiyeden faydalanacak memur sayısı il özel idaresinde görev yapan memur sayısının yüzde onunu aşamaz.

İkramiye miktarı memur aylık katsayısının (20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmeyecek şekilde belirlenir. 4 üncü toplu sözleşme döneminde gösterge rakamı (25.000) olarak uygulanacaktır. Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerdeki il özel idaresi memurlarının ikramiyeleri ise memur aylık katsayısının (36.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak rakamı geçmeyecek şekilde belirlenir.

Memurlara verilecek ikramiye tutarı çalışma süreleriyle orantılı olarak belirlenecektir. Hastalık ve yıllık izinler çalışma süresine dahildir.

İkramiye verilecek memurların belirlenmesi encümen kararı ile olmaktadır.  Yılda en fazla iki kez ikramiye verilebilecek olup bunun üzerinde ikramiye ödenmesi mümkün değildir.

Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 12:39
YORUM EKLE