Hurdaya ayrılan taşınırların muhasebe kaydı

belediyelerde hurdaya ayrılan taşınırların muhasebe kaydı , belediye hurda işlemleri

Hurdaya ayrılan taşınırların muhasebe kaydı

belediyelerde hurdaya ayrılan taşınırların muhasebe kaydı , belediye hurda işlemleri

Hurdaya ayrılan taşınırların muhasebe kaydı

Hurdaya ayrılan taşınırların muhasebe kaydı 

Belediyelerce yapılacak olan hurdaya ayırma işlemlerinde muhasebe kayıt işlemleri genellikle yanlış yapılmaktadır. Bu nedenlede sıklıkla sayıştay denetimlerinde bulgu maddesi olarak yazılmaktadır. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hurdaya ayrılacak olan taşınırların nasıl muhasebe kaydına alınacağını mevzuat maddeleri ile anlatmaya çalışalım.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 224’üncü maddesinde çeşitli nedenlerle kullanılma olanaklarını yitiren maddi duran varlıkların izlenmesi için 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar hesabının kullanılacağı belirtilmektedir. Yönetmelik’in “Hesabın işleyişi” başlıklı 225’inci maddesinde; “Kullanılma olanaklarını yitiren maddi duran varlıklar kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç, ilgili maddi duran varlık hesabına alacak; ayrılmış olan amortisman tutarı 299-Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak, 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilir” hükmü, “299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı” başlıklı 228’inci maddesinde; “Bu hesap, diğer duran varlıklar hesap grubunda yer alan hesaplarda kayıtlı amortismana tabi duran varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarlarını izlemek için kullanılır” hükmü, 229’uncu maddesinde ise: “Elden çıkarılacak maddi duran varlıklar ile diğer çeşitli duran varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarları bu hesaba alacak, 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç kaydedilir” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 04.11.2015 tarih ve 47 sıra No.lu Genel Tebliği’nin “Amortisman ve tükenme payı süre ve oranları” başlıklı 6’ncı maddesinde; “… (7) Çeşitli nedenlerle kullanılma olanaklarını yitiren amortismana tabi maddi duran varlıklardan 294-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabında izlenmesine karar verilenlerin, amortismana tabi tutulmamış kısmının tamamı amortismana tabi tutulur. …” denilmektedir. Yukarıdaki mevzuat hükümleri gereğince, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ile hurdaya ayrılan taşınırlar ve bunlar için ayrılmış olan amortisman tutarlarının, ilgili hesaptan çıkışı yapılarak 294-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar hesabına borç kaydedilmesi, bu varlıklar için daha önce ayrılmış olan amortisman tutarlarının da 257 Birikmiş Amortismanlar hesabından çıkılarak 299 Birikmiş Amortismanlar hesabına kaydedilmesi gerekmektedir

YORUM EKLE