Belediyelerde Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ve Binalar İçin Amortisman Ayrılması

Belediyelerde Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ve Binalar İçin Amortisman Ayrılması , belediyelerde amortisman işlemleri

Belediyelerde  Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ve Binalar İçin Amortisman Ayrılması

Belediyelerde  Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ve Binalar İçin Amortisman Ayrılması 

Belediyelere ait  maddi duran varlıkları arasında önemli yer tutan yeraltı ve yerüstü düzenleri ve binaları için amortisman ayrılması gerekmektedir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı’nın niteliğini belirleyen 202’inci maddesinde, 257 nolu hesabın, maddi duran varlık bedellerinin ekonomik ömrü içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı Yönetmeliğin hesabın işleyişini düzenleyen 203’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ise, maddi duran varlıklar hesapları için ayrılan amortisman tutarlarının yıl sonunda 257 hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

04.11.2015 tarih ve 29522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nin “Amortisman ve tükenme payına tabi duran varlıklar” başlıklı 3 üncü maddesine göre 251 Yer Alan Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ve 252 Binalar Hesabında yer alan varlıklar amortismana tabi olduğu belirtilmiştir.

Yukarıda bahsedilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere, 251 Yer Alan Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ve 252 Binalar Hesabında yer alan varlıklar amortismana tabi ve amortismana tabi maddi duran varlıklardan yıl sonunda amortisman ayrılması gerekmektedir

YORUM EKLE