Belediye taşıtları için MTV ödenir mi?

Belediye taşıtları için MTV ödenir mi?

Belediye taşıtları için MTV ödenir mi?

Belediye taşıtları için MTV ödenir mi?

Belediye taşıtları için MTV ödenir mi?

Öğretim elemanlarının yaz okulu dil kursuna gönderilmesi kamu zararı olur mu?

Soru: .....................Belediyesinde görev yapıyorum. Belediyenin çeşitli birimlerinde uzunca bir süre görev yaptıktan sonra yakın zamanda mali hizmetler biriminde görevlendirildim. Belediyemiz hizmetlerinde kullandığımız taşıtlarımız var. Bunlar için Motorlu Taşıtlar Vergisi ödememiz gerekiyor mu? Bu konuda sizden bilgi istiyorum"

Cevap: Bildiğiniz üzere motorlu taşıtlar için ödenecek vergi 197 sayılı  Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile düzenlenmiştir. Söz Kanunun 1 inci maddesi gereğince; Trafik şubesine tescil edilmiş olan her türlü motorlu taşıtları, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, Liman veya belediye siciline tescil edilmiş olan ve özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu deniz taşıtları motorlu taşıtlar vergisine tabidir.

Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı taşıtlar ise MTV'den istisna tutulmuştur.  Mezkur maddede;

"Madde 4- (Değişik: 26/11/1980-2348/4 md.) Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır. a) (Değişik: 4/6/2008-5766/9 md.) Genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar

...." hükmü yer almaktadır.

Dolayısıyla, Belediyeniz adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na göre istisna kapsamında olduğu için MTV ödemenize gerek bulunmamaktadır.  Ancak, Belediyenize  bağlı olup, ayrı tüzel kişiliği olan işletmelerin taşıtları için MTV ödenmesi gerekmektedir.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021, 10:10
YORUM EKLE