Belediye memurlarına ödenecek ikramiyeler

Belediyelerde çalışan memurlara encümen kararı ile ödenen başarı ikramiyesi mevzuat

Belediye memurlarına ödenecek ikramiyeler

Belediye memurlarına ödenecek ikramiyeler 

Belediyelerde çalışan memurların yararlanacağı mali haklardan biriside başarılı olmaları durumunda encümen kararı ile ödenen ikramiyelerdir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin son fıkrası gereğince, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının %10’unu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayısının (20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebileceği,

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 22.maddesinin son fıkrası gereğince; sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının %10’unu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (30.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebileceği,

01.09.2019 tarih ve 30875 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan 5.Dönem Toplu Sözleşme’ye ilişkin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın dördüncü bölümünde yer alan Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme’nin 3.maddesi gereğince, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin son fıkrasında ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 22.maddesinin son fıkrasında yer alan “20.000” gösterge rakamının “25.000” olarak, “30.000” gösterge rakamının ise “36.000” olarak uygulanacağı,

hüküm altına alınmıştır.

İlgili mevzuat hükümlerine göre belediyelerde çalışan memurlara başarı durumlarına göre  ikramiye ödenmesi mümkündür.

YORUM EKLE