Belediye Başkanı Düğünlerde Belediye Bütçesinden Altın Takabilir!

Belediye Başkanı Belediye Bütçesinden  Düğünde Altın,Takı Takabilirmi , belediye başkanın temsil ağırlama bütçesinden düğünlerde takı hediye vermesi

Belediye Başkanı Düğünlerde Belediye Bütçesinden Altın Takabilir!

Belediye Başkanı Belediye Bütçesinden  Düğünde Altın,Takı Takabilirmi 

Belediye Başkanlarının katılmış oldukları düğünlerde temsil ağırlama giderleri kapsamında  düğün sahiplerine belediye bütçesinden takı takabileceğine ilişkin 10.032016 tarihli Sayıştay Daire Kararı yazımız ekindedir.

Belediye Başkanının Temsil Ağırlama Gideri Kapsamında Altın Takması 

Sayıştay 7. Daire Kararı 

Kamu İdaresi Türü   Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2014
Dairesi 7

Karar No  86
İlam No   206
Tutanak Tarihi   10.3.2016
Kararın Konusu   Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar

TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ

… Belediye Başkanı … ın düğün, sünnet vb törenlerde, altın hediye etmesi ve hediyelerin parasının belediye bütçesinden karşılanması hususunda;

İçişleri Bakanlığı yetkisine dayanılarak belediyelerce yapılacak temsil tören ve ağırlama giderlerine ilişkin usul ve esaslar İçişler Bakanlığı tarafından çıkarılan belediye bütçesinden yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi ile düzenlenmiştir. Yönergenin 4. maddesindeki “c) Gerçek ve tüzel kişilere plaket, ödül ve hediye vermek, çiçek göndermek” fıkrası uyarınca çiçek, altın, gümüş, takı malzemesi vs verilmesi imkan dahilinde olduğu, Vali ve Belediye başkanının bulunduğu bölgede davetli olduğu nişan ve düğünlere icabet etmesinin medeni icaplardan olduğu, evlenen çiftlere veya sünnet olan çocuklara hediye verilmesinin mahalli örf ve adet olduğu, ayrıca Belediye Başkanının da bu törenlere Belediye Başkanı sıfatı ile davet edildiği ve katılımının da kendi şahsı adına değil, Belediye Başkanı sıfatı adına olduğu görüldüğünden ilişilecek husus bulunmadığına (Başkan …’in, 5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediye bütçesi başlıklı 61.maddesinde Belediye Başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur denilmektedir. Bu itibarla, personel ödemelerinde dahi sıkıntı olan bir belediyede aşırı şekilde hediye verilmesi, verimlilik ve tutumluluk ilkelerine aykırı olduğundan söz konusu kamu zararının sorumlulardan tazmini gerekir şeklindeki ayrışık görüşüne karşı) oy çokluğuyla, karar verildi.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 00:27
YORUM EKLE