Zabıta ve itfaiye personelinin, 2020 yılı maktu fazla çalışma ücreti ne kadar olacak?

Zabıta ve itfaiye personelinin, 2020 yılı maktu fazla çalışma ücreti ne kadar olacak? 2020 k cetveli itfaiye ve zabıta ücretleri belli oldu,

Zabıta ve itfaiye personelinin, 2020  yılı maktu fazla çalışma ücreti ne kadar olacak?

Zabıta ve itfaiye personelinin, 2020  yılı maktu fazla çalışma ücreti ne kadar olacak?

2020 yılı merkezi yönetim bütçe kanununun meclise sunulması ile birlikte belediyelerde çalışan zabıta memurları ile itfaiye çalışanlara ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretleride belli oldu.Buna göre nufusa göre ödenecek olan maktu çalışma ücretleri aşağıda gösterilmiştir.

B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti: 
 1- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.

Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;  

- 10.000’e kadar olanlar için 302 Türk Lirasını,

- 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için  323,50 Türk Lirasını,

- 50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 358 Türk Lirasını,

- 100.001’den 250.000’e kadar olanlar için  404 Türk Lirasını,

- 250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 482 Türk Lirasını,

- 1.000.001’den fazla olanlar için  559 Türk Lirasını,

- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 559 Türk Lirasını,  

- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için  744 Türk Lirasını,  geçemez. 


 2- Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz. 


 3- Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri; 

 a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince,  

 b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde, 
 c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince, 
 ç) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında,  
 ödenmeye devam olunur. Diğer hallerde ise, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir. 

YORUM EKLE