Yan ödeme kararnamesi yayımlandı

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararname Yayımlandı

Yan ödeme kararnamesi yayımlandı

2021 yılı yan ödeme kararnamesi

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin uygulanmasına 2021 yılında da devam olunacağı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3809

Ekli “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Karann 2021 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

9 Nisan 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE AYNI KARARIN 2021 YILINDA DA UYGULANMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin uygulanmasına 2021 yılında da devam olunur.

MADDE 2- Aynı Kararın 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “Devlet Personel Başkanlığına” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına” şeklinde ve aynı maddenin sekizinci fıkrasında yer alan “ilgili muhasebe birimlerine, ilgisine göre Sayıştay Başkanlığına veya Yüksek Denetleme Kuruluna” ibaresi “ilgili muhasebe birimlerine ve Sayıştay Başkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinin (bb) sırasında yer alan “Vekaletin, Bakanlar Kurulu karan veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan” ibaresi “Vekaletin, Cumhurbaşkanınca atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili bakan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Karara ekli “Kalkınmada Öncelikli Yörelerin Dereceleri” başlıklı IV sayılı Cetvelde;

3. Bölgede yer alan “ERZURUM MERKEZ, ILICA” ibaresi “ERZURUM PALANDÖKEN, YAKUTİYE, AZİZİYE” şeklinde, “KAHRAMANMARAŞ MERKEZ” ibaresi “KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU, ONİKİŞUBAT” şeklinde, “ŞANLIURFA MERKEZ” ibaresi “ŞANLIURFA EYYÜBÎYE, HALÎLÎYE, KARAKÖPRÜ” şeklinde değiştirilmiş ve “MALATYA MERKEZ;” ibaresi yürürlükten kaldınlmıştır.

4. Bölgede yer alan “DİYARBAKIR MERKEZ” ibaresi “DİYARBAKIR BAĞLAR, KAYAPINAR, SUR, YENİŞEHİR” şeklinde, “VAN MERKEZ” ibaresi “VAN İPEKYOLU, TUŞBA” şeklinde değiştirilmiştir.

5. Bölgede yer alan “MARDİN MERKEZ” ibaresi “MARDİN ARTUKLU” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 6. Bölgede yer alan “AKKAYA” ibaresi “AKYAKA” şeklinde değiştirilmiştir.

7. Bölgede yer alan “AYDINLAR” ibaresi “TİLLO” şeklinde değiştirilmiş ve “YÜKSEKOVA” ibaresinden sonra gelmek üzere “ DERECİK” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Bu Karar 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM EKLE