Sağlık Bakanlığının Üst Öğrenim Sayılan Bölümlere İlişkin Yazısı

Sağlık Bakanlığında  Üst Öğrenim Sayılan Bölümler , sağlık bakanlığı maaş ödemelerinde üst öğrenim sayılacak bölümlere ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığının Üst Öğrenim Sayılan Bölümlere İlişkin Yazısı

Sağlık Bakanlığında  Üst Öğrenim Sayılan Bölümler , sağlık bakanlığı maaş ödemelerinde üst öğrenim sayılacak bölümlere ilişkin açıklama yayınladı

Sağlık Bakanlığının  Üst Öğrenim Sayılan Bölümlere İlişkin Yazısı

Sağlık Bakanlığında  Üst Öğrenim Sayılan Bölümler

Sağlık personeli hangi bölümlerden mezun olursa üst öğrenim sayılarak maaşında ücretinde artış yapılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

DAĞITIM YERLERİNE

Müdürlüğünüze bağlı hizmet birimlerinde (İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları) sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin, mesleki sağlığa ilişkin bir üst öğrenim bitirmesi halinde, taraflarına 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin (e) fıkrasında öngörülen zam ve tazminatların ödenmesi konusunda uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararımın 4uncü maddesinin (e) fıkrasında "Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai dununlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.' hükmüne yer verilmiştir.

Anılan hükmün uygulanması hakkındaki Maliye Bakanlığının 17.03.2014 tarihli ve 64314391.115521-625/2334 sayılı yazısında teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personelin söz konusu hizmet sınıflarına atanılabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin 'kadro göreviyle ilgili olması", "kurumun görev alanıyla ilgili olması"' veya "mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devam mahiyetinde bir üst öğrenim olmasıv gibi şartlann aranmasına gerek bulunmadığı, sadece bulunan hizmet sınıfına atanabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği değerlendirilmiş ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan personelin bitirmiş oldukları üst öğrenimlerin farklı bir programda olmakla birlikte anılan sınıfa dahil kadrolara atanılabilecek mesleki sağlığa ilişkin herhangi bir üst öğrenim olması halinde 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmüne istinaden bitirilen üst öğrenim için öngörülen zam ve tazminatın ödenebileceği belirtilmiştir.

Bu itibarla yukarıda belirtilen mevzuat ve görüş yazısı çerçevesinde; Müdürlüğünüze bağlı hizmet birimlerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin, ekli listede belirtilen lisans veya önlisans programlarından herhangi birini bitirmesi halinde anılan Bakanlar Kurulu Kararı'nın 4'üncü maddesinin (e) fıkrasında öngörülen zam ve tazminatlardan yararlandırılması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. İsmail KARTAL

Bakan a.

Genel Müdür

LİSANS PROGRAMLARI ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Beslenme ve Diyetetik Lisans Programı Acil Bakım Teknikerliği Önlisans Programı
Biyoloji Lisans Programı Acil Yardım Önlisans Programı
Çocuk Gelişimi Lisans Programı Acil Yardım Teknikerliği Önlisans Programı
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Lisans Programı Adli Tıp Önlisans Programı
Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Programı Adli Tıp Teknikerliği Önlisans Programı
Diş Hekimliği Lisans Programı Ağız Diş Sağlığı Önlisans Programı
Ebelik Lisans Programı Ağız ve Diş Sağlığı Önlisans Programı
Eczacılık Lisans Programı Ambulans ve Acil Bakım Önlisans Programı
Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) Lisans Programı Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Önlisans Programı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Lisans Programı Ameliyathane Hizmetleri Önlisans Programı
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı Ameliyathane Teknikerliği Önlisans Programı
Hemşirelik Lisans Programı Anetezi Önlisans Programı
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Lisans Programı Anetezi Teknikerliği Önlisans Programı
Moleküler Biyoloji Lisans Programı Cerrahi Önlisans Programı
Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı Cerrahi Teknikerliği Önlisans Programı
Odyoloji Lisans Programı Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Önlisans Programı
Psikoloji Lisans Programı Çevre Koruma Önlisans Programı
Sağlık Eğitimi Lisans Programı Çevre Koruma ve Kontrol
Sağlık İdaresi Lisans Programı Çevre Önlisans Programı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Lisans Programı (1) Çevre Sağlığı Önlisans Programı
Sağlık Kurumları Yöneticiliği Lisans Programı (1) Diş Hekimliği Hijyen Önlisans Programı
Sağlık Memurluğu Lisans Programı Diş Protez Önlisans Programı
Sağlık Yönetimi Lisans Programı Diş Protez Teknikerliği Önlisans Programı
Sosyal Çalışmalar Lisans Programı Diş Protez Teknolojisi Önlisans Programı
Sosyal Hizmet Lisans Programı Diş Teknik Sekreterliği Önlisans Programı
Sosyal Hizmetler Lisans Programı Diyaliz Önlisans Programı
Tıbbi Biyolojik Bilimler Lisans Programı Ebelik Önlisans Programı
Veterinerlik Lisans Programı Eczane Hizmetleri Önlisans Programı
Ezcane Teknikerliği Önlisans Programı
Elektronörofizyoloji Önlisans Programı
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu Önlisans Programı
Evde Hasta Bakımı Önlisans Programı
Fizik Tedavi Önlisans Programı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Önlisans Programı
Fizyoterapi Önlisans Programı
Hastane Yönetimi ve Organizasyon Önlisans Programı (3)
Hemşirelik Önlisans Programı
Hidroterapi Önlisans Programı
İlk ve Acil Yardım Önlisans Programı
İş ve Uğraşı Terapisi Önlisans Programı
Laborant ve Veteriner Önlisans Programı
Laboratuar Önlisans Programı (Sağlık Meslek Yüksekokulu mezunu)
Mamomgrafi Önlisans Programı
Nükleer Tıp Teknikerliği Önlisans Programı
Odiometri/ Odyometri Önlisans Programı
Optisyenlik- Optometri Önlisans Programı
Ortopedik Protez ve Ortez Önlisans Programı
Otopsi Yardımcılığı Önlisans Programı
Paramedik Önlisans Programı
Pataloji Labrotuvar/ Teknikeri Önlisans Programı
Perfüzyon/ Teknikerliği Önlisans Programı
Podoloji Önlisans Programı
Protez ve Ortez Önlisans Programı
Radyoloji Önlisans Programı
Radyoterapi Önlisans Programı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı(2)
Sağlık Labrotuvarı Önlisans Programı
Sağlık Memurluğu Önlisans Programı
Sağlık Teknikerliği Önlisans Programı
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programı
Tıbbi Görüntülenme Teknikeri Önlisans Programı
Tıbbi Labratuvar Teknikeri Önlisans Programı
Veteriner Sağlık Teknikerliği Önlisans Programı
Yaşlı Bakım Hizmetleri Önlisans Programı
Yaşlı Bakımı Önlisans Programı
Yaşı Hizmetleri Bakımı Önlisans Programı

1) Bu programlar 06.11.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Sağlık İdaresi lisans programına eşdeğer sayılmıştır.

2) Bu programın, 28.10.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında sağlıkla ilgili bir alan olduğuna karar verilmiştir.

3) Bu program, 15.04.2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Sağlık Kurumları İşletmeciliği önlisans programı ile eşdeğer sayılmıştır.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022, 20:37
YORUM EKLE