Öğretmenlikten Önce Çalışılan Sürelerin Kademe İlerlemesinde Değerlendirilmesi

öğretmen olmadan önce özel okullardaki çalışanların hizmet süreleri kademe ilerlemesinde dikkate alınır mı

Öğretmenlikten Önce Çalışılan Sürelerin Kademe İlerlemesinde Değerlendirilmesi

öğretmen olmadan önce özel okullardaki çalışanların hizmet süreleri kademe ilerlemesinde dikkate alınır mı

Öğretmenlikten Önce Çalışılan Sürelerin Kademe İlerlemesinde Değerlendirilmesi

Öğretmenlikten Önce Çalışılan Sürelerin Kademe İlerlemesinde Değerlendirilmesi

Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak çalışanların kişilerin milli eğitim bakanlığında öğretmen olmadan önce özel okullardaki yapmış oldukları görevlerin öğretmen olduktan sonra kademe ve derece ilerlemelerinde nasıl etki edeceğini mevzuat hükümleri doğrultusunda değerlendirmeye çalışacağız.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) bendinin 5 inci alt fıkrasında “ Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan hükümde Milli Eğitim Bakanlığında görev alanların Devlet memuru olmadan önce özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yaptıkları hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirileceği öngörülmektedir. Ayrıca, 20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin (ç) bendinde “Eğitim personeli: Kurumda görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve benzeri personeli”,  olarak belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan hükümler ve açıklamalar çerçevesinde;  memuriyetten önce özel okullarda yönetici veya öğretmen olarak çalışmış olanların 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) bendinin 5 inci alt fıkrası uyarınca  çalıştığı sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi  gerekmektedir.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye olabilirsiniz

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022, 19:38
YORUM EKLE