Memur Maaşlarının Kadro Tasarrufundan Ödenmesi

Memur Maaşlarının Kadro Tasarrufundan Ödenmesi, 657 Sayılı Yasaya Göre Hangi Memurların Maaşı Kadro Tasarrufundan Ödeniyor?

Memur Maaşlarının Kadro Tasarrufundan Ödenmesi

Memur Maaşlarının Kadro Tasarrufundan Ödenmesi

Devlet memurlarına kadro tasarrufundan maaş ödenmesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda  düzenlenmiştir. Kadro tasarrufundan maaş ödenmesi istisnai bir durum olup, sadece Kanunda yer alan durumlarda bu şekilde ödeme yapılabilir. Devlet Memurları Kanununa göre, kadro tasarrufundan ödeme yapılacak durumlar aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

1- Kadro tasarrufundan ödeme yapılmasına izin verilen durumlardan ilki yer değiştirme suretiyle atama işlemlerinin düzenlendiği 657 sayılı yasanın 72 inci maddesinde yer almaktadır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere  izin verilmektedir.

Bu suretle izin verilen memurlardan; eşi OHAL dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olanlara net maaaşının % 60'ı, eşi Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara net maaşının % 50'si, eşi Kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara net maaşının % 25'i, kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir.

Net maaşı, aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki kısmını ifade etmektedir.

2-İkinci olarak izin veya görev yeri değiştirilen memurların aylıklarının ödenmesi ile ilgili maddede yer almaktadır. 657 sayılı yasanın 170 inci maddesinde göre, kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde iken asıl görev yeri değiştirilen memurların aylıkları, izin veya geçici görevin sona ermesine kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir. 

3-Kadro tasarrufundan maaş ödemesi sayman ve sayman mutemetlerinin hesaplarını devrederken de olabilmektedir. Hesaplarını devreden sayman ve sayman mutemetlerinin aylıkları, devir teslim süresinin aylık ödeme zamanına rastlaması halinde bu aya ait aylıkları eski görev yerinde, kadro tasarrufundan ödenir.

Hesaplarını, görevi devralanlara devir zorunluluğu bulunan saymanların devir süresi yedi gündür. Sayman mutemetleri için devir süresi ise iki gündür.

4-Görev yerleri değiştirilen memurlardan görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenlerin aylıkları eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.

Yukarıda sayılan durumların dışında, memurlara kadro tasarrufundan maaş ödenmesine olanak bulunmamaktadır.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2019, 14:34
YORUM EKLE