Mazeret ve hastalık izinlerinde vekil memura zam tazminat farkı ödenir mi?

Vekalet eden memura vekalet süresince almış olduğu analık babalık evlenme izni ile hastalık izinlerinde zam tazminat farkı öder mi

Mazeret ve hastalık izinlerinde vekil memura zam tazminat farkı ödenir mi?

Mazeret ve hastalık izinlerinde vekil memura zam tazminat farkı ödenir mi?

Kamu kurumlarında boş olan kadrolara vekalet eden kişilere bulundukları kadro ile vekalet ettikleri kadro arasında zam ve tazminat farkı asaleten atma şartlarını taşımak kaydı ile ödenebilmektedir. Bu şekilde boş kadrolara vekalet eden memurlara ödenen zam ve tazminat farkı memurların vekalet görevi sırasında almış oldukları mazeret izinlerinde ve hastalık izinlerinde zam tazminat kararnamesinde yer alan hüküm gereği ödenememektedir.

Yan ödeme kararnamesinde yer alan mevzuat hükmü "Vekaletleri esnasında yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, vekalet görevine ilişkin olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs, seminer ve benzeri nedenlerle vekalet görevine ara verenlere (ara verdikleri günler için)," şeklindedir.

İlgili hüküm gereğince analık babalık evlenme ölüm izni gibi mazeret izni alan memurlarla hastalık nedeniyle hastalık izni alan memurlar bu izin sürelerine denk gelen günler için zam ve tazminat farkı alamazlar.

YORUM EKLE