Kazanılmış Hak Aylık Dereceleri Kadro Derecelerinin Üzerinde Bulunanların Zam ve Tazminatları

Kazanılmış Hak Aylık Dereceleri Kadro Derecelerinin Üzerinde Bulunanların Zam ve Tazminatları

Kazanılmış Hak Aylık Dereceleri Kadro Derecelerinin Üzerinde Bulunanların Zam ve Tazminatları

Kazanılmış Hak Aylık Dereceleri Kadro Derecelerinin Üzerinde Bulunanların Zam ve Tazminatları

Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle bir derece verilenler ile kazanılmış hak aylık dereceleri 657 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kadro derecelerinin üzerine yükseltilenlerin zam ve tazminatları; bulundukları kurumda, yükselinen derecede kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadroların dereceleri için öngörülen puan ve oranlar esas alınarak ödenir. Aylıklarının yükseltildiği derecede, 190 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ekli kurumlarına ait cetvellerde kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadro unvanı bulunmayanlara, bulundukları kadro derecelerinin karşılığı olan zam ve tazminatların ödenmesine devam olunur.

“160 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği”nde verilen örnekler şunlardır:

“(X) Belediyesinde 5. derece kadroda bulunan ve kazanılmış hak aylığı 4. dereceye yükseltilen bir Zabıta Memuruna, eğer söz konusu belediyede 4. derecede Zabıta Memuru kadrosu yoksa 4. derecenin zam ve tazminatı ödenmeyecek, kendisine kadrosunun bulunduğu 5. derece esas alınarak ödeme yapılacaktır.”

“3. dereceli kadroda Şube Müdürü olarak görev yapan ve kazanılmış hak aylığı 2. derecenin l. kademesine yükseltilen bir personele, kurumunda 2. dereceli Şube Müdürü kadrosu bulunması halinde %100, kurumunda 2. dereceli Şube Müdürü kadrosu bulunmaması halinde ise %80 oranında özel hizmet tazminatı ödenecektir.”

“Maliye Bakanlığında 5. derece Memur kadrosunda çalışan ve yüksekokul mezunu olan bir personel, kazanılmış hak aylığı 4. dereceye yükseltilmiş olsa dahi, söz konusu Bakanlıkta 4. derece Memur kadrosu bulunmadığından %55 oranında özel hizmet tazminatından faydalanamayacak, kendisine kadro derecesinin karşılığı olan %49 oranında tazminat verilecektir.”

YORUM EKLE