İşten ayrılan memurlara işsizlik maaşı ödenir mi?

Memur veya 4 b li sözleşmeli çalışanların işten çıkarılması halinde işsizlik maaş ödemesi yapılırmı, işten çıkan memura işsizlik maaş ödemesi

İşten ayrılan memurlara işsizlik maaşı ödenir mi?

İşten ayrılan memurlara işsizlik maaşı ödenir mi?

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında içeriği tanımlanmış olan işsizlik maaşı sigortalı çalışanlar için yasadaki şartları sağlamış olmaları şartıyla geçici bir güvenlik sistemidir.İşsizlik maaşından kimlerin hangi şekilde ve sürede yararlanacağı ilgili kanunda açıklanmıştır. 4447 kanuna göre memurlara işsizlik maaşı ödenemez.İşsizlik maaşı alamayacak olan meslek mensupları aşağıda gösterilmiştir.

4447 sayılı kanuna göre işsizlik maaşını kimler alamaz?

İşsizlik sigortası kapsamında olmayan sigortalılardan başlıcaları;

 • Memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na tabi çalışanlar,
 • Hakimler ve Savcılar Kanunu’na tabi çalışanlar,
 • Yüksek Öğretim Kanunu’na, Yüksek Öğretim Personel Kanunu’na tabi çalışanlar,
 • Bağ-kurlular (işsizlik sigortası yerine esnaf ahilik sandığı)
 • Hizmet akdine dayalı çalışmayanlar,
 • İşçi sendika ve konfederasyonları ile sendika başkanlıklarına seçilenler,
 • Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan film, tiyatro, gösteri, ses, müzik, resim, heykel ve benzeri işlerde uğraşanlardan hizmet akdi ile çalışmayanlar,
 • Askerlik hizmetini er veya erbaş olarak yapanlar ile yedek subay okulu öğrencileri
 • Meslek lisesi veya yükseköğrenimde staja tabi tutulan öğrenciler,
 • Ceza infaz kurumunda çalıştırılan hükümlüler,
 • Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstelenen işverenlerce yurtdışındaki işyerlerinde çalışmak üzere götürülen Türk İşçilerdir.
YORUM EKLE