İşkur Kursuna Katılan Eş İçin Aile Yardımı ve AGİ Alınabilir mi?

İşkur Kursuna Katılan Eş İçin Aile Yardımı ve Asgari Geçim İndirimi Alınabilir mi?

İşkur Kursuna Katılan Eş İçin Aile Yardımı ve AGİ  Alınabilir mi?

İşkur Kursuna Katılan İçin Aile Yardımı ve Asgari Geçim İndirimi Alınabilir mi?

İşkur tarafından meslek edindirme kapsamında çeşitli kurslar düzenlenmekte ve bu kurslara  katılan kişilere harçlık mahiyetinde günlük belli tutarlarda paralar ödenmektedir.Eşi memur olan kişilerin bu gibi kurslara katılıp günlük ödenen harçlıklardan faydalanması durumunda memurun eşin aile yardımından faydalanıp faydalanmayacağı hususunda kişi ve kurumlarda tereddütler oluşmaktadır.

İşkur tarafından kurslara katılan kişilere ödenen harçlıkların mahiyetine göre değerlendirme yapılmalıdır.

İşkur Kursuna Katılan Eş İçin Aile Yardımı Alınır mı?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun aile yardımı ödeneği başlıklı 202'nci maddesinde; ' Evli bulunan devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2134, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72'nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. ' hükmü yer almaktadır.

Kanun maddesine bakıldığında menfaat karşılığı çalışma veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş alma durumlarında aile yardımının kesileceği hüküm altına alınmıştır.

İşkur kurslarına katılan kişilere günlük harçlık olarak ödenen tutarların kanun maddesinde sayılan durumlardan birisi olmadığından dolayı işkur kurslarına katılan eş için memurlara aile yardımı ödenebilecektir.

İşkur Kursuna Katılan Eş İçin Asgari Geçim İndirimi Alınabilir mi?

İşkur kursuna katılan eşler için asgari geçim indirimi alınıp alınmayacağı hususunda ise 265 sayılı gelir vergisi tebliğine bakmak gerekecektir.. 265 seri no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ise, "çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş" tabirinden maksadın; "ücret" niteliğinde bir geliri olmayan, yani çalışmayan kişi olduğu, bu çerçevede emekli maaşı olan eşin bile asgari geçim indiriminden faydalanabileceğine yer verilmiştir. Bu durumda kurs karşılığı harçlık niteliğinde alınan tutarların ücret olarak değerlendirilmesi mümkün olmayıp, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına "kursiyer" sıfatıyla katılan, yemek ve yol parası şeklinde bir ödeme yapılan, meslek hastalığı ve iş kazası gibi kısa vadeli sigorta yapılan eş için memur asgari geçim indiriminden faydalanabilecektir.

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2019, 20:46

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.