Engelli çocuğu olan memurun çocuk yardımı

Memurlara ödenecek olan çocuk yardım tutarları memurun çocuğunun özürlü olması durumunda daha fazla ödenmektedir.

Engelli çocuğu olan memurun çocuk yardımı

Engelli çocuğu olan memurun çocuk yardımı 

Devlet memuru olarak görev yapanlara çocukları için ödenen çocuk yardımı tutarları memurun çocuğunun özürlü olması halinde arttırımlı olarak ödenmektedir.

01.09.2019 tarih ve 30875 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan 5.Dönem Toplu Sözleşme’ye ilişkin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın 39.maddesi uyarınca ise, ilgili mevzuat ve bu Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca çocuklar için verilmekte olan aile yardımı ödeneğinin, Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre en az %40 engelli olan veya Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğe ekli 3 sayılı tabloya göre bu oran ve üzerine denk özel gereksinim durumu olan çocuklar için %50 artırımlı olarak ödenecektir.

YORUM EKLE