Büyük proje tazminatı 2021

Büyük proje tazminatı 2021 teknik hizmetler sınıfı yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı proje tazminat tutarları 2021

Büyük proje tazminatı 2021

Büyük proje tazminatı 2021 

Teknik hizmetler sınıfında bulunan görevlilere büyük proje tazminatı ödenebilmektedir. Bu ücrettten yararlanacak  unvanlar ise Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerini haiz olup (Bunlardan Müdür ve daha üst merkez ve taşra birim yöneticileri dahil) 1-4'üncü derecelerden aylık alan ve kurumlarınca belirlenen büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlardır.

Buna göre, bu unvandaki personelden belirli şartlara bağlı olarak % 20 ve % 30 oranında ek özel hizmet tazminatı ödenebileceği öngörülmüştür.

Bu ödemenin tutarı Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerine sahip olanlardan Bölge Müdürü (belediyeler hariç), Daire Başkanı ve daha üst idari görevlerde bulunanlar için; 9500 * 0,179797 * % 30 = 512,42 TL

Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı için; 9500 * 0,179797 * % 20 = 341,61 TL'dir. Bu tutardan sadece damga vergisi kesilecektir.

YORUM EKLE