Başka göreve atanan memurların maaş ödemesi hakkında düzenleme yapıldı

Memurların naklen veya sınav sonucu daha üst göreve atanmaları durumunda takip eden aybaşından itibaren ödenen maaş göreve başlama tarihinden itibaren

Başka göreve atanan memurların maaş ödemesi hakkında düzenleme yapıldı

Memurların naklen veya sınav sonucu daha üst göreve atanmaları durumunda takip eden aybaşından itibaren ödenen maaş göreve başlama tarihinden itibaren farklı ödenecek

Başka göreve atanan memurların maaş ödemesi hakkında düzenleme yapıldı

Başka göreve atanan memurların maaş ödemesi hakkında düzenleme yapıldı 

2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6 dönem toplu sözleşmede yer alan düzenleme ile  Memurların naklen veya sınav sonucu daha üst göreve atanmaları durumunda takip eden aybaşından itibaren ödenen maaş göreve başlama tarihinden itibaren farklı ödenecek. Toplu sözleşmede yer alan düzenlemeye aşağıda yer verilmiştir. İlgili düzenleme toplu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Görev değişikliklerinde aylığa hak kazanma 

MADDE 49 - (1) Devlet memurlarından daha yüksek aylık öngörülen başka kadrolara görev veya unvan değişikliği suretiyle atananların 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 167 nci maddesi uyarınca aylığa hak kazanmalarında, anılan maddede yer alan “görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren” ibaresi, “görevine başladığı tarihten itibaren” şeklinde uygulanır.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021, 08:53
YORUM EKLE