Aylıksız İzinde Olan Eş İçin Asgari Geçim İndirimi Alınır mı ?

Aylıksız İzinde Olan Eş İçin Asgari Geçim İndirimi Alınır mı ? ücretsiz izne doğum iznine ayrılan eş için asgari geçim indirimi alınabilir mi

Aylıksız İzinde Olan Eş İçin Asgari Geçim İndirimi Alınır mı ?

Aylıksız İzinde Olan Eş İçin Asgari Geçim İndirimi Alınır mı ?

Memurların veya işçilerin eşlerinin askerlik doğum izni veya çeşitli nedenlerle aylıksız ve ücretsiz izne ayrılması durumunda çalışmaya devam eden eşe asgari geçim indirimi ödenip ödenmeyeceğini açıklamaya çalışalım.

Ücret gelirlerinde uygulanmakta olan asgari geçim indirimi uygulanmasına ilişkin düzenleme 193 sayılı Gelir vergisi kanunu ile bu kanunda yer alan hususların açıklanmasına ilişkin olarak yayınlanmış olan 265 sayılı gelir vergisi tebliği ile yapılmıştır.193 sayılı Kanunun 32. maddesinde memur veya işçi farketmezsizin ücretli olarak çalışanların "çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10" oranında asgari geçim indiriminden faydalanacağı hükmüne yer verilmiştir.

Her hangi bir işte çalışmayan ve geliri olmayan eşler için asgari geçim alınacağı kanun hükmüne göre mümkündür.

Ancak çalışmakta iken doğum,analık,askerlik v.b sebeplerle izne ayrılan ve izin süresince ücret geliri elde etmeyen eşlerden dolayı çalışanların  asgari geçim indiriminden faydalanıp faydalanmayacağı bazen tereddütlere neden olmaktadır.

265 sayılı tebliğe göre Sadece ücret geliri elde eden eş, "çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş" kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendirilecekdir.

Bu nedenle askerlik,doğum,analık izni v.b nedenlerle ücretsiz izne ayrılan ve herhangi bir ücret geliri elde etmeyen kişiler çalışmayan ve herhangi bir  geliri olmayan eş kapsamında olacaklarından ücretsiz izne ayrılan eş için asgari geçim indirimi almak mümkündür.

Eşi ücretsiz izne ayrılan memur veya işçi 265 sayılı tebliğ ekinde yer alan   "Aile Durumu Bildirimi"  ile işverenlerine bildirimde bulunacaklardır.  Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanmak zorundadır.

Bu şekilde aile durum bildirimi ile eşinin çalışmadığını bildiren çalışanlar eşinin ücretsiz izin sonrasında tekrardan göreve başlaması durumunda tekrardan aile durum bildirimi vererek eşinin çalışmaya başladığını kurumuna bildirmeli ve çalışmayan eşten dolayı almış olduğu asgari geçimin durdurulmasını kurumundan işvereninden istemelidir.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2019, 11:14
YORUM EKLE