Asgari Geçim İndiriminde Özellik Arz Eden Durumlar

Asgari Geçim İndirimi Uygulamasına ilişkin gerekli açıklamalar Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayım

Asgari Geçim İndiriminde Özellik Arz Eden Durumlar

Asgari Geçim İndirimi Uygulamasına ilişkin gerekli açıklamalar Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 265 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır.Bu yazımızda asgari geçim indiriminden faydalanmak için ne yapılması gerektiği,2017 yılı asgari geçim indirimi tutarlarının ne kadar olduğu,ücretli olarak çalışanların kimler için asgari geçim indirimi alabileceği,kimlerin asgari geçim indiriminden faydalanamayacağı,emekli maaşı alan eş için asgari geçim indirimi alınıp alınamayacağı gibi asgari geçim indirimi konusunda merak edilen hususları başlıklar halinde açıklamaya çalışacağız.


1-Asgari Geçim İndiriminden Faydalanmak İçin Ne Yapmalıyız.


Ücret karşılığında çalışanlar Asgari Geçim indiriminden faydalanabilmek için 265 Seri nolu Gelir Vergisi Tebliği ekinde yer alan Aile Durum Bildirimini doldurarak İşverenlerine vermek zorundadırlar.Asgari Geçim İndiriminden faydalananlar durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacaktır.


2-2019  Yılı İçin Ne Kadar Asgari Geçim İndirimi Alınabilir


Ücretli çalışanlar 2017 yılı için aşağıdaki gösterilen tutarlar kadar asgari geçim indirimi alabilirler.


Bekar: 191.85 TL

Evli eşi çalışmayan: 230,22 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259,00 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287,75 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu: 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu: 326,15 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 220,63 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 249,41 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 287, 78 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 306, 96 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 326,15 TL

3-Ücretli Çalışan Kimler İçin Asgari Geçim İndiriminden Faydalanabilir.


265 Sıra Nolu Tebliğe göre ücretli kendisi,yasal evlilik bağı ile evli olduğu çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi ile çocukları için asgari geçim indiriminden faydalanabilir.İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade eder.


4-Hangi Ücret Geliri Elde Edenler Asgari Geçim İndiriminden Faydalanamazlar


Aşağıda sayılan ücret geliri elde edenler asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanamayacaklardır.
  • Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı,

  • Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler,

  • Başka bir kanun hükmü (3218, 4490, 4691 sayılı kanunlar v.b.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,

  • Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.


5-Ücretli Çalışan Torunları İçin Asgari Geçim İndiriminden Faydalanabilir mi.


Ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar için 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocuklar için torunlar içinde asgari geçim indiriminden faydalanılabilinir.


6-Emekli Maaşı Alan Eş İçin Asgari Geçim İndirimi Alınabilir mi


Sadece ücret geliri elde eden eş, "çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş" kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir.


7-Nafakası Ücretli Tarafından Karşılanan Çocuklar İçin Asgari Geçim İndirimi Alınabilir mi


Nafakası ücretli tarafından karşılanan çocuklar içinde asgari geçim indiriminden faydalanılabilir.


8-Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Ücretlinin  Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanacak


Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması halinde, asgari geçim indirimi uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir.


Ücretliler medeni durumu ve çocuk sayısı hakkında bildirimlerini, en yüksek ücret geliri elde ettikleri işverene vererek uygulamanın ilgili işverence yerine getirilmesini sağlayacaklardır.


9-Geçmiş Dönemler İçin Asgari Geçim İndirimi Alınabilir mi


265 sıra nolu gelir vergisi tebliğinde yer alan "Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacak olup," hükmü gereğince zamanında ücretli tarafından verilmeyen aile durum bildirimi nedeniyle geçmişe yönelik olarak asgari geçim indirimi verilmesi mümkün değildir.


10-Esnaf  Olarak Çalışan Eşten Dolayı, Ücretli Çalışan Eş Asgari Geçim İndiriminden Faydalanabilir mi


265 Sıra Nolu Gelir Vergisi Tebliğinde "Sadece ücret geliri elde eden eş, "çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş" kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir." açıklamalarına yer verilmiştir.İlgili açıklamalara göre esnaf olan eş için de asgari geçim indirimi alınabilecektir.Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin vermiş olduğu özelgeler bu yöndedir.


11-Emekli Maaşı Alanlar Bir Yerde Çalışmaya Başlarsa Asgari Geçim İndiriminden Faydalanabilir mi


Emekli olanlar  ayrıca  bir yerde ücretli  olarak çalışırlarsa çalıştıkları yerden  elde ettikleri kazanç, Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesine göre ücret olarak değerlendirileceğinden bu ücret gelirinden  dolayı emekli olanlarda çalıştıkları takdirde  asgari geçim indiriminden yararlanabileceklerdir. Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin vermiş olduğu özelgeler bu yöndedir.


12-Burs Alan Çocuklar İçin Asgari Geçim İndirimi Alınabilir mi


Burslu öğrencilerin almış oldukları burs herhangi bir gelir kapsamında değerlendirilemeyeceğinden burs alan çocuklar içinde Asgari Geçim İndirimi Alınabilir.


13-Huzur Hakkı Ücretlerinden Dolayı Asgari Geçim İndiriminden Faydalanılabilir mi


Komisyonlarda görev alıp huzur hakkı adında ücret alanlar bu ücret  dışında başka bir ücret geliri elde etmemeleri durumunda bu ödemelerden dolayı  asgari geçim indiriminden faydalanabilirler,  huzur hakkı ödemeleri dışında başka bir ücret geliri de elde edilmesi halinde ise asgari geçim indirimi en yüksek ücret gelirine uygulanması gerekmektedir.


14-Dershaneye Giden Çocuklar İçin Asgari Geçim İndirimi Alınabilir mi


265 Sıra Nolu Gelir Vergisi Tebliğinde "18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocuklar" ibaresi geçen tahsil ifadesinden ilk,orta,lise ve yüksek öğrenim kurumlarının anlaşılması gerekmektedir.Bu kurumlarda eğitim gören çocuklar için  25 yaşına kadar eğitim görmeleri halinde asgari geçim indirimi alınabilecektir.Ancak dershane,kurs v.b yerlerde alınan eğitimler asgari geçim indiriminde  dikkate alınmayacaktır.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2017, 08:32
YORUM EKLE