Aile yardımı ödeneğinde merak edilenler

memura eşi için ödenen aile yardım gösterge tutarı, memur eş ve çocuk yardımı merak edilenler

Aile yardımı ödeneğinde merak edilenler

Memurun aile yardımı ödeneğinde merak edilenler 

Memurların aile yardımına ilişkin düzenleme 657 sayılı Devlet memurları kanununda yapılmıştır. Aile yardımınında ödenecek olan eş yardımı kanununda 1500 gösterge rakamı olarak yer almakta olsa bile ilgili rakam memurlar için yapılan toplu sözleşmede en son 2273 gösterge rakamına çıkarılmıştır. Bu nedenle eş yardımında uygulanacak gösterge rakamı toplu sözleşmede yer alan rakama göre ödenmektedir.

1. Aile Yardımı Ödeneği (md 202)

-Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.

- Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2273 gösterge rakamı 

- Çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72. ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir.

-Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir

-Dul memurların çocukları için yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır.

-Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.

- Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.

-Anne memur ise evlilik dışı çocuk içinde verilir

.- Evlat edinilen çocuklar içinde ödenir.

-Ayrılık halinde velayet çalışmayan eşe verilirse

-Ödenek memur olan eşe verilir.

-Yetim aylığı ödenen çocuklar içinde ödenir.

Madde metninde “Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için…” öngörülmüş olduğu için çalışan eş herhangi bir şekilde ücretsiz izin alırsa (askerlik, doğum sonrası alınan ücretsiz izin vs.) çalışan diğer eşe aile yardımı ödeneği verilebileceği değerlendirilmektedir

YORUM EKLE