Aile Yardım Bildirimi

Aile Yardım Bildirimi Devlet memuru olarak çalışanların aile yardımı alabilmek için doldurmaları gereken aile

Aile Yardım Bildirimi

Aile Yardım Bildirimi


Devlet memuru olarak çalışanların aile yardımı alabilmek için doldurmaları gereken aile yardım bildirimi formu yazımız ekinde yer almaktadır.Devlet memuru olarak çalışanların hangi durumlarda aile yardımı alabileceği bu yardımın hangi hallerde kesileceği 657 sayılı yasanın 202,205 ve 206 sayılı maddelerinde açıklanmıştır.


Buna göre Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile kanundaki şartları taşıyan tüm çocukları için ödenir. Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder.
Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmiyecek haller:

Madde 206 – Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:

1. Evlenen çocuklar,

2. 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları

ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin

verilmesine devam olunur.),

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfeat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),


Yukarıda gösterilen mevzuat hükümleri doğrultusunda memurun aile yardımına ilişkin herhangi bir değişiklik olduğunda memur ilgili değişikliği kurumuna bildirmekle yükümlüdür.


[gview file="//mevzuatinyeri.com/wp-content/uploads/2017/02/aile_bildirimi.pdf"]

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2017, 21:13
YORUM EKLE