657 teknik hizmetler sınıfı ek gösterge tablosu

657 sayılı kanunun teknik hizmetler sınıfı bölümünde sayılan mimar mühendis şehir plancısı kadrolarında bulunan mesleklerin ek gösterge tablosu

657 teknik hizmetler sınıfı ek gösterge tablosu

657 teknik hizmetler sınıfı ek gösterge tablosu 

II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI

a) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanlar

 1 3600

2 3000

3 2200

4 1600

5 1300

6 1150

7 950

8 850

YORUM EKLE