2022 yılı zabıta ve itfaiye eri maktu çalışma ücretleri

2022 yılı zabıta ve itfaiye eri maktu çalışma ücretleri

2022 yılı zabıta ve itfaiye eri maktu çalışma ücretleri

2022 yılı zabıta ve itfaiye eri maktu çalışma ücretleri 

2022 yılı merkezi yönetim bütçe kanununda yer alan hükme göre  2022 yılı zabıta ve itfaiye eri maktu çalışma ücretleri 

(B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti:
1- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;
- 10.000'e kadar olanlar için 361 Türk Lirasını,
- 10.001'den 50.000'e kadar olanlar için 386 Türk Lirasını,
- 50.001'den 100.000'e kadar olanlar için 427 Türk Lirasını,
- 100.001'den 250.000'e kadar olanlar için 482 Türk Lirasını,
- 250.001'den 1.000.000'e kadar olanlar için 575 Türk Lirasını,
- 1.000.001'den fazla olanlar için 667 Türk Lirasını,
- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 667 Türk Lirasını,
- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 888 Türk Lirasını,
geçemez.

YORUM EKLE