2022 yılı aylık katsayı, taban aylık, yan ödeme katsayıları

2022 ocak haziran ve 2022 temmuz aralık dönemlerinde uygulanacak olan aylık katsayı, taban aylık, yan ödeme katsayıları

2022 yılı aylık katsayı, taban aylık, yan ödeme katsayıları

2022 ocak haziran ve 2022 temmuz aralık dönemlerinde uygulanacak olan aylık katsayı, taban aylık, yan ödeme katsayıları

2022 yılı aylık katsayı, taban aylık, yan ödeme katsayıları

2022 yılı aylık katsayı, taban aylık, yan ödeme katsayıları 

22/1/2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 38 nci madde uyarınca 1/1/2022-30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları, ücret tavanları ve ortalama ücret toplamı üst sınırı ile diğer hususların belirlendiği “2022 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge” aşağıda yer almaktadır.

2022 yılı ocak-haziran dönemi maaş aylık katsayı:   0 ,235445

2022 yılı ocak-haziran dönemi taban aylık  katsayı :3.68518

2022 yılı ocak-haziran dönemi yan ödeme katsayı :0,074667

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2022, 20:40
YORUM EKLE