2021 memur eş aile yardım tutarı

2021 ocak temmuz ve 2021 temmuz aralık dönemlerinde memurlara ödenecek olan aile yardımı eş yardımı tutarları , memur aile yardımı 2021,

2021 memur eş aile yardım tutarı

2021 memur eş aile  yardım tutarı 

Kamuda memur olarak çalışanlara evli olup eşlerinin çalışmaması durumunda devlet memurları kanununa göre eş yardımı ödenmektedir. En son yapılan memur toplu sözleşmesinde eş yarıdmı için uygulanacak olan gösterge rakamı 2,273 olarak belirlenmiştir. 2021 memur eş yardımı tutarını ilgili gösterge rakamına göre hesapladık. Memurlar 2021 yılında aile yardımı olarak 376,83-TL aile yardımı alacaklardır.

657 Devlet memurları kanuna göre aile yardımı verilecek durumlar 

Aile yardımı ödeneği: (1)

             Madde 202 – Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.

             (Değişik: 27/6/1989 - KHK - 375/10 md.) Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. (Mülga ikinci cümle: 13/2/2011-6111/117 md.) Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/7 md.; iptal: Ana. Mah'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile, Yeniden düzenleme:18/5/1994 - KHK - 527/9 md.) Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.(2)(3) 

            Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır.

             Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.

             Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.

2021 yılında memurlara ödenecek eş ve çocuk yardımını öğrenmek için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 10:08
YORUM EKLE