2020 Yılında memurun eş için aile yardımında artış olacak

2020 yılında memurun eş aile yardımı gösterge rakamında artış yapılacak, memur eş yardımı miktarı 2020 yılında ne kadar olacak

2020 Yılında memurun eş için aile  yardımında artış olacak

2020 Memurun eş için aile yardımı  artacak 

Memurlara 657 sayılı kanunun 202 .maddesinde yer alan düzenlemeye göre çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için aile yardım ödeneği ödenmektedir.657 sayılı kanunda aile yardım ödeneği gösterge rakamı 1500 olarak düzenlenmiş olmakla birlikte memurlar adına sendikalar ve hüküme arasında yapılan toplu sözleşmelerde aile yardım ödeneğine ilişkin yapılan düzenlemeler ile 2018 ve 2019 yılı için memur aile yardımı 2134 gösterge rakamı üzerinden ödenmekteydi.2020 ve 2021 yıllarını kapsayan ve kamu hakem kurulu kararı belirlenen orana göre memuralara maaş zammı haricinde aile yardım ödeneğinden dolayıda maaşlarında bir artış yapılacak.

Halen toplu sözleşmede yer alan hükme göre 2134 olarak uygulanan aile yardım göstergesi 2020 ocak ayından itibaren 2273 olarak uygulanacaktır. Memurun aile yardım ödeneğindeki 139 puanlık artış ise 2019 temmuz-aralık dönemi aylık katsayıya göre yaklaşık 19 TL lik bir artışa tekabül etmektedir.

Toplu Sözleşme Kamu Hakem Kurulu Kararı  Aile Yardımı başlıklı 45 inci maddesi;

"Aile yardımı ödeneği

Madde 45- (1) 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesi uyarınca eş için “2134” olarak uygulanan aile yardımı ödeneği gösterge rakamı “2273” olarak uygulanır." 

şeklindedir.

YORUM EKLE