2020 yılı ocak temmuz dönemi polis memuru maaşları

2020 yılı ocak temmuz dönemi polis memuru maaşları, Zamlı polis memuru maaşları, Polis, başpolis ve kıdemli başpolis maaşları

2020 yılı ocak temmuz dönemi polis memuru maaşları

2020 yılı ocak temmuz dönemi polis memuru maaşları

Emniyet Genel Müdürlüğü, her yıl binlerce polis memuru alımı yapmaktadır. Polis memuru olarak atananlar ülkenin bir çok iilinde/ilçesinde görev yapmaktadır. Polis memuru olarak görev yapmak isteyenler ile görevde bulunan polis memurlarına bilgi vermesi açısından 2020 yılının ilk altı aylık döneminde alacakları maaş tutarını hesapladık.

Polisliğin  tanımı 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda yapılmıştır. Kanunun birinci maddesine göre polis; "asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder. Yardım istiyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği vazifeleri yapar"

Lisans ve ön lisans mezunu polis memurlarının mesleğe girişi ile 1/4 derece arasında alacağı maaşları hesaplayacağız.

Ankara'da görev yapan, sendika üyeliği bulunmayan, bekar ve çocuğu olmayan bir polis memurunun eline geçecek net tutarı aşağıdaki tablolarda görebilirsiniz.

Kadro Derecesi

Görev Süresi

Maaşı

¼

25 Yıl ve Üzeri

6.039,10-TL

1/1

18 Yıl

6.007,08-TL

2/1

15 Yıl

5.906,32-TL

3/1

12 Yıl

5.895,91-TL

4/1

9 Yıl

5.696,04-TL

5/1

6 Yıl

5.556,02-TL

6/1

3 Yıl

5.532,20-TL

7/3

3 Yıl

5.499,39-TL

8/1

Yeni Başlama

5.352,00-TL

Evli ve eşi çalışmayan memurlar, çocukları da varsa maaşlarına aşağıda yer alan aile yardımı tutarlarını ilave etmelidir.

2020 Yılı Memur Aile ve Çocuk Yardım Tutarları

Gösterge

Aylık Katsayı

Net Tutar

Çalışmayan Eş İçin Aile Yardım

2273

0,146061

332,00- TL

72 Aya Kadar Olan Çocuk Aile Yardımı

500

0,146061

73,03 TL

72 Aydan Büyük Çocuk İçin Aile Yardımı

250

0,146061

36,52 TL

Not:

-%40 özürlü raporu olan çocuklar için ilgili çocuk yardımları %50 artırımlı ödenecektir.
-Aile yardımı ödemeleri herhangi bir kesintiye tabi değildir.

-Hesaplamada BES dikkate alınmamıştır.
-Evli olan personel için asgari geçim indirimi de hesaplanması gerekir.


Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2020, 10:22
YORUM EKLE