2020 Yılı Ocak-Temmuz Dönemi Memur Ölüm Yardımı Ödeneği Tutarı

Memurlara ödenecek ölüm yardımı ödeneği, Memur kimler için ölüm yardımı alabilir, Ölüm yardımı ödeneği kime ödenir?, 2020 yılı ölüm yardımı

2020 Yılı Ocak-Temmuz Dönemi Memur Ölüm Yardımı Ödeneği Tutarı

Ölüm yardımı kimlere ödenir? 2020 Yılı ocak-temmuz dönemi memur ölüm yardımı ödeneği tutarı


Ölüm yardımı ödeneği, Devlet Memurları Kanunu'nun Sosyal Hak ve Yardımlar kısmında düzenlenmiştir. Devlet memurunun kendisinin veya kanunda belirtilen yakınlarının ölmesi halinde ölüm yardımı ödeneği verilir. Ölüm yardımı ödeneği memur maaş katsayısı ile değişmektedir. Yeni açıklanan memur maaş katsayısı ile birlikte 2020 yılında ödenecek ölüm yardımı ödeneği de değişmiş oldu.

Ölüm yardımı ödeneğinin hesabı ölen kişinin kimliğine göre değişmektedir. Devlet memurunun memur olmayan eşi veya aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu öldüğünde en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında ölüm yardımı ödeneği verilmektedir. Memurun ölümü halinde ise en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilmektedir.

Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın muhasebe yetkililerince derhal ödenir. Bu yardımın borç için haczedilmesi mümkün değildir.

Yurt dışında sürekli görevde bulunan memurlara verilecek ölüm yardımı ödeneğinin hesabında yurtdışı aylıklara ilişkin  katsayı uygulanmaz.

Bu bilgiler ışığında, 2020 yılı  Ocak-Temmuz  döneminde memurlara veya memur yakınlarına ödenecek olan ölüm yardım ödeneği tutarlarını hesaplayalım.

2020 Ocak-Temmuz Dönemi Ölüm Yardımı Ödeneği Miktarları

Ölen Kişi

Hesaplama

Tutar

Es veya Çocuğun Ölümü

(8000+1500)*0,146061

1.387,58-TL

Memurun Ölümü

[(8000+1500)*0,146061]*2

2.775,16-TL

Ölüm Yardımı Ödeneği Kimlere Ödenir?

Devlet Memurları kanununun 208. maddesine göre;

-Devlet memurunun  memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu öldüğü takdirde memura

– Memurun ölümü halinde  ise memurun sağlığında ölüm yardımı ödeneğinin kime ödeneceğini bildirmiş ise ona ,memur her hangi bir bildirim yapmamış ise memurun  eşine ve çocuklarına,

-Ölen memurun eşi ve çocuğu bulunmuyorsa memurun anne  ve babasına, bunlar da yoksa memurun kardeşlerine  ölüm yardımı ödeneği verilir.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2020, 17:22
YORUM EKLE